X
تبلیغات
رایتل

resident evil 6 characters 300x187 Resident Evil 6

بعد از دیدن میان پرده شروع بازی، از کنار جسد رئیس جمهور به بیرون از اتاق به سمت چپ رفته تا رسیدن به درب راه رو ادامه بدید. مسیر رو تا راه پله ادامه بدید تا به سالن غذاخوری برسید. دنبال فرد مشکوک برید تا به آشپزخونه برسید، بعد از رسیدن به راهرو، راه رو تا رسیدن به در قرمز رنگ ادامه بدید. بعد از دیدن میان پرده وارد در خروج بشید و به سمت چپ، به دنبال مرد برید تا مجدداً به آشپزخانه و بعد به غذاخوری برسید، بعد از شکستن لوستر وارد درب بزرگ شوید. در سالن بعدی منتظر بشید تا مرد در رو باز کنه. در اتاق منتظر بمونید تا مرد در رو باز کنه. به سمت چپ برید و وارد در بشید و راهرو رو به دنبال مرد تا پیدا کردن لیز، دختر مرد ادامه بدید. بعد از صحبت مرد با لیز مسیر رو به سمت آسانسور برگردید. وارد آسانسور بشید و بعد از دیدن میان پرده از آسانسور بیرون برید و زامبی هارو بکشید. راه رو در پارکینگ تا رسیدن به در قرمز ادامه بدید.

بعد از دیدن میان پرده، از پله ها بالا برید و راه رو تا رسیدن به در بزرگ خروج ادامه بدید. وارد کلاس درس بشید و با زامبی ها مبارزه کنید. به سمت در خروج برید و راه رو تا رسیدن به کلاس بعدی ادامه بدید. در اینجا زامبی در انتظار شماست با یک شلیک سریع اون رو از پا دربیارید، داخل کلاس زامبی هارو کشته و از در خارج بشید.به سمت در بزرگ برید و از راه پله پائین برید، زامبی هارو بکشید و آیتم هارو از روی زمین بردارید.وارد در بزرگ بشید، راه رو تا در بعدی ادامه بدید تا به فضای باز برسید. به سمت دروازه آهنی برید اما نیاز به کارت کلیدی دارید، در سمت دیگر، وارد در چوبی بشید و در انتهای راهرو وارد در بشید اما آژیر خطر به صدا درمیاد. با زامبی ها مبارزه کنید تا هانیگن در رو باز کنه. وارد اتاق بشید به سمت کامپیوتر برید از کشوی زیر میز آیتم رو بردارید، وارد کتابخانه بشید و همچنین اتاق بعدی، کارت کلیدی رو بردارید و زامبی رو بکشید. حالا مسیر رو تا فضای آزاد برگردید و به سمت دروازه آهنی برید و کارت رو روی آن استفاده کنید. بعد از به صدا دراومدن آژیر خطر به سمت در بزرگ برید و در حیاط از دست زامبی ها فرار کنید و راه رو تا رسیدن به ماشین پلیس ادامه بدید. سوار ماشین پلیس بشید اما سوئیچ روی ماشین نیست، داشبورد و آفتاب گیر رو برای پیدا کردن کلید جستجو کنید، بعد از پیدا کردن کلید ماشین رو روشن کنید و زامبی هارو بکشید. بعد از انفجار ماشین پلیس وارد فاصلاب بشید.

بعد از دیدن میان پرده، راه رو تا رسیدن به ریل قطار ادامه بدید، به سمت چپ برید، زامبی هارو بکشید، مراقب قطار باشید، راه رو ادامه بدید، وقتی به زامبی های الکتریسته ای رسیدید در سمت چپ وارد در بشید، از پله ها پائین برید، وارد در بشید تا به ریل قطار بعدی برسید، ریل رو به سمت چپ ادامه بدید تا به قطار برسید، در اواسط راه مراقب قطار و زامبی ها باشید. از سکو بالا برید و و وارد در قطار بشید اما در بسته ست، به سمت واگن عقب قطار برید و برای هلنا قلاب بگیرید.وارد قطار بشید و به واگن بعدی برید، در انتها از سمت چپ پائین بپرید ،از ریل قطار عبورد کنید تا به ایستگاه برسید، زن بازمانده رو نجات بدید و زامبی هارو بکشید، مراقب تف سمی اونها باشید. از پله ها بالا برید. و وارد در آهنی بشید تا به شهر برسید.

خیابان رو تا انتها برید و مرد بازمانده کمک کنید، وارد کوچه سمت چپ بشید و از نردبان بالا برید. راه رو ادامه بدید تا خیابان بعدی برسید، وارد کوچه روبرو بشید و زامبی هارو بکشید. از نردبان بعدی بالا برید و سطل بزرگ رو هل بدید و مسیر رو ادامه بدین. تا به کلاب برسید، وارد حیاط بشید تا به خانه برسید، اتاق پذیرایی رو رد کرده تا به در خروج برسید اما در قفل هست برگردید و کلید رو از کنار زن بردارید ، زامبی رو بکشید و مجدداً به سمت در خروج برید و کلید رو روی در استفاده کنید. زامبی هارو نادیده بگیرید و وارد در بشید. بعد از دیدن میان پرده زامبی هارو بکشید و مسیر رو تا رسیدن به حیاط ادامه بدید. از پله های اضطراری بالا برید و کمک کنید تا هلنا به سمت دیگه بره، به پائین برگردید، با زامبی ها مبارزه کنید تا هلنا در رو باز کنه. وارد در بشید و و راه رو تا رسیدن به رستوران ادامه بدید، به سمت در خروج برید. به بازمانده ها کمک کنید و تمام دشمنان رو از بین ببرید. بعد از تصادف آمبولانس در پمپ بنزین، به سمت بنزین در حال نشت شلیک کنید. بعد از دیدن میان پرده به دنبال بازمانده ها برید. وارد فروشگاه اسلحه بشید و با زامبی ها مبارزه کنید. بعد از نابود کردن زامبی ها به طبقات بالاتر برید تا به پشت بام برسید، بعد از دیدن میان پرده از پشت بام پائین برید تا به اتوبوس برسید. داخل اتوبوس به سمت زامبی بزرگ شلیک کنید تا میان پرده آخر نمایش داده بشه.


jme3d8bt9s0jhvy179k5 Resident Evil 6
بعد از دیدن میان پرده زامبی هارو در اتوبوس از بین ببرید، از طریق مسیریاب راه رو به سمت کلیسا پیدا کنید. باید مسیر گلی رو ادامه بدید، مراقب باشید تا داخل قبرهای خالی نیوفتید. در ورودی کلیسا قفل هست و شما نیاز به کلید دارید، مسیر رو کمی برگردید، سمت چپ وارد درب قرمز بشید. سگ زامبی به شما حمله خواهد کرد، اما باید اون رو تعقیب کنید چون کلید در کلیسا با کشتنش بدست میاد. مسیر رو باید کامل برگردید، سگ رو پیدا کنید و بکشید ، کلید رو بردارید و به سمت کلیسا برید. در کلیسا رو باز کنید اما شما به پائین سقوط می کنید ، راه رو از طریق مسیر یاب پیدا کنید، دشمنان رو از بین ببرید و مجدداً به سمت کلیسا برگردید و وارد بشید. وارد در کلیسا بشید اما قبلش باید دشمنان رو از بین ببرید.

وقتی وارد کلیسا شدید به سمت مجسمه بزرگ برید، سمت راست مجسمه رو بردارید و در کنار نردبان شکسته برای هلنا قلاب بگیرید تا نردبان رو برای شما پائین بندازه. از نردبان بالا برید در انتهای سالن سمت چپ مجسمه رو روی محل مخصوص قرار بدید. به سمت دیگر سالن، وارد اتاق بشید و مجسمه دوم رو بردارید و در طرف دیگر روی محل مخصوص قرار بدید. در طبقه پائین باز خواهد شد. وارد بشید و اهرم رو پائین بکشید و سریع روی زمین بخوابید و به سمت مجسمه برید و سوئیچ رو بزنید تا از تیر های اون در امان باشید. در اتاق بعدی اهرم رو بکشید، اینبار چندین مجسمه به شما تیر اندازی خواهند کرد باید سریع عمل کنید، به سمت هر مجسمه ای که بیرون میاد بدوید و سر بخورید، و سوئیچ رو بزنید، سریعاً روی زمین بخوابید جا خالی بدید و به سمت مجسمه بعدی برین. در اتاق بعدی باید با استفاده از لیزر اسلحه تون، لوح در دست مجسمه رو آتیش بزنید تا در باز بشه. از پله ها بالا برید، در کنار نرده ها به سمت لوح در طبقه پائین نشانه گیری کنید. در اتاق بعدی به سمت نرده ها در طبقه بالا نشانه گیری کنید. در اتاق بعدی زامبی رو بکشید، حالا باید از طریق آینه سقفی لوح آخر رو آتش بزنید. مجسمه رو بردارید و از پله ها بالا برید. در اینجا باید صدای پنج زنگ کلیسارو به صدا دربیارید. به آنها شلیک کنید، مجسمه رو بردارید و از پله ها پائین برید، تا به محوطه اصلی کلیسا برسید، در انتها سالن، درست روبروی مجسمه بزرگ، دو مجسمه رو در محل مخصوص قرار بدید. باید با رئیس این مرحله مبارزه کنید، با حفظ فاصله بهش شلیک کنید تا از پا دربیاد. کارت کلیدی رو از روی جسدش بردارید و وارد راه پله ی زیر مجسمه ی بزرگ بشید.

وارد در بعدی بشید، در اینجا باید شماره هایی که بالای در ها حک شده رو روی دستگاه وارد کنید. اولین در ۰۱۲ هست، زامبی رو بکشید. کد در بعدی ۲۰۱ هست و در بعدی ۱۰۲، زامبی هارو بکشید، کد در اصلی ۲۱۰ هست. در محوطه بعدی، دوباره باید برای باز شدن درها کد هارو وارد کنید. اولین در ۰۱۲ و و اتاق داخل اون ۲۰۱٫ اتاق بعدی ۱۰۲ ، زامبی هارو بکشید، کد اتاق بعدی ۱۲۰ و در اصلی ۰۲۱ هست. (شما می تونید فقط کد در های اصلی رو بزنید و از جستجوی اتاق های دیگه صرف نظر کنید.) مسیر رو برای پیدا کردن دبرا ادامه بدید، زامبی هارو بکشید. وارد آزمایشگاه بشید بعد از دیدن میان پرده کد ۲۰۱ رو روی دستگاه وارد کنید. وارد اتاق ۲۰۱ بشید. در محوطه بعدی اهرم رو پائین بکشید. مسیر رو برگردید و اهرم دوم رو بکشید، تا آسانسور فعال بشه. در کنار اهرم دوم، پائین بپرید، مسیر رو ادامه بدید تا به نردبان بعدی برسید، بالا برید ، به سمت آسانسور رفته و اهرم سوم رو بکشید تا آسانسور دوم فعال بشه. در کنار آسانسور دوم برای هلنا قلاب بگیرید. بعد از فعال شدن آسانسور سوم، اهرم آخر رو برای باز کردن در بکشید. در انتهای راهرو وارد دریچه بشید. بعد از دیدن میان پرده مسیر رو ادامه بدید تا دبرا رو پیدا کنید.

بعد از دیدن میان پرده مسیر رو ادامه بدید، مراقب هلنا و دبرا باشید، باید با دبرا مبارزه کنید، وقتی سقوط کردید حالا ایدا در کنار شماست، در ادامه مسیر برای ایدا قلاب بگیرید تا به سمت دیگه برید. ایدا به شما شما یک حلقه خواهد داد، برای رفتن به سمت دیگه مجدداً برای ایدا قلاب بگیرید، مجدداً سقوط خواهید کرد، باید با دبرا مبارزه کنید. بعد از سقوط دوباره شما تنها خواهید بود، مسیر رو به سمت پائین ادامه بدید تا به کرنک برسید. کرنک رو بچرخانید تا واگن به سمت شما بیاد، وارد واگن بشید، مجدداً باید با دبرا مبارزه کنید، مراقب مانع های سر راه باشید. بعد از صحنه تصادف و دیدن میان پرده ایدا رو نجات بدید، حالا به سمت دبرا شلیک کنید تا صحنه پایانی رو تماشا کنید.

a24j9pj7ydb0c8wycc Resident Evil 6

بعد از دیدن میان پرده مسیر رو به عقب برگردید در کنار در بزرگ اهرم رو بکشید، مسیر رو تا رسیدن به زامبی اعدام شده ادامه بدید. وقتی تیغه ها بکار افتادن شما باید باید بدوید و سر بخورید یا روی زمین بخوابید و آروم از زیر اونها رد بشید. حالا به زامبی که در کنار آتیش ایستاده میرسید، اون رو بکشید و در کنار نردبان شکسته برای هلنا قلاب بگیرید. زامبی هارو از بین ببرید، حالا حلقه ای که ایدا به شما داد رو روی در بزرگ آهنی استفاده کنید. زامبی هارو از بین ببرید، می تونید از کرنک برای آتش زدن دشمنان استفاده کنید. وارد در بشید، راه رو مستقیم و سپس به سمت چپ ادامه بدید ، تا به در آهنی برسید، در کنار نردبان برای هلنا قلاب بگیرید، زامبی های داخل آب رو بکشید، وارد در بشید، از پله ها بالا برید، کرنک رو بچرخانید، مجدداً باید از زیر تیغه ها عبور کنید، حالا به نیزه ها میرسید، در سمت دیگر یک زامبی در حال چرخاندن کرنک هست، به او شلیک کنید تا راه باز بشه. به دستگاه کرنک می رسید، اما کرنک روی آن نیست ،‌به عقب برگردید، زامبی هارو نابود کنید، کرنک رو بردارید و روی دستگاه بزارید و بچرخانید. منتظر بشید تا هلنا در برو برای شما باز کنه. در کنار در بزرگ اهرم رو بکشید.

وقتی سقوط کردید، مسیر رو ادامه بدید تا به پل برسید، کرنک رو بچرخانید تا پل راه رو باز کنه، در ادامه دشمنان رو نابود کنید، سقوط خواهید کرد، سریع بالا برگردید، دشمنان رو نابود کنید. در ادامه به پل چوبی خواهید رسید، دشمن بزرگ رو نابود کنید و به مسیر ادامه بدید از پل چوبی دوم هم بگذرید، زامبی رو بکشید تا به پل چوبی سوم برسید، دوباره دشمن بزرگ رو نابود کنید و ادامه بدید، در ادامه در کنار لبه پرتگاه، برای هلنا قلاب بگیرید اما او سقوط خواهد کرد، او رو کاور کنید ، تا پل رو پائین بیاره. سنگ بزرگ رو با کمک هلنا هل بدید، مسیر رو ادامه بدید تا به پل بعدی برسید. کرنک رو بچرخانید. بعد از دیدن میان پرده فقط فرار کنید. سنگ بزرگ رو هل بدید.

بعد از دیدن میان پرده، حالا داخل آب هستید، شنا کنید و مسیر رو از طریق جهت یاب پیدا کنید، اگر نفس کم آوردید به سمت روزنه ها برید. مسیر رو ادامه بدید تا به دریچه برسید، با کمک هلنا اون رو باز کنید. بعد از درگیر شدن با ماهی بزرگ، دکمه های خواسته شده رو بزنید. به سمت در آهنی شنا کنید، منتظر بشید تا هلنا در رو باز کنه، ماهی بزرگ دوباره به شما حمله خواهد کرد، از دست او فرار کنید تا به هلنا برسید. وارد در فلزی بشید، مجدداً تو آب سقوط خواهید کرد، به طرف او شلیک کنید و در آخر به سمت دینامیت، بالای سرتان شلیک کنید.

gs2mx1hamffxpsx941 Resident Evil 6
بعد از دیدن میان پرده باید با رئیس بازی مبارزه کنید، وقتی او از طریق سقف فرار کرد به سمت کابین خلبان برید و بررسی کنید. حالا باید به عقب هواپیما برید ، راه رو مستقیم ادامه بدید، از راه پله پائین برید و وارد در بشید، در اینجا باید فرمان رو بچرخانید، حالا دوباره باید با رئیس بازی مبارزه کنید، از او فاصله بگیرید و به سمت جعبه کنترل برید، سریع اون رو باز کنید و اهرم در هواپیما رو پائین بکشید. بعد از اینکه سقوط کردید باید با احتیاط بالا برید و مراقب موانع باشید. حالا باید به کابین خلبان برگردید. در بین راه مراقب زامبی ها باشید. حالا باید کنترل هواپیما رو به عهده بگیرید، دکمه های خواسته شده رو به موقع بزنید تا هواپیما به حالت نرمال برگرده.

بعد از دیدن میان پرده باید با Ustanak مبارزه کنید، از او فاصله بگیرید و شلیک کنید. می تونید از کپسول های گاز بالای کانتینر ها استفاده کنید. کپسول هارو به پائین هل بدید و پائین برگردید، وقتی او نزدیک شد به کپسول ها شلیک کنید. وقتی اوفرار کرد، به عقب برگردید و با شری به سمت اتوبوس برید و در کاپوت عقب رو باز کنید، با زدن به موقع دکمه ها اون رو تعمییر کنید، حالا دوباره باید با رئیس مبارزه کنید تا او را شکست بدید. بعد از پایان میان پرده، راه رو به عقب برگردید و وارد در بشید.

حالا شما در بازار هستید، به سمت صدا برید تا به فروشگاه برسید، در اینجا شما برای باز کردن در نیاز به سه کلید دارید، از طریق جهت یاب، مسیر کلید هارو پیدا کنید. دشمن هارو نابود کنید یا از آنها فرار کنید، برای پیدا کردن اولین کلید باید برق کابلی که به در اتصال کرده رو قطع کنید، در ادامه از طریق جهت یاب کلید دوم رو پیدا کنید. برای پیدا کردن کلید سوم باید از نردبان بالا برید، روی پشت بام، برای هلنا قلاب بگیرید و منتظر باشید تا درب رو باز کنه. وارد در بشید و کلید سوم رو پیدا کنید. وارد فروشگاه بشید، مراقب دشمن باشید، با زدن به موقع دکمه ها از شر او خلاص بشید. وارد در انتهای فروشگاه بشید.

در منقطه بعدی هم وارد درب بزرگ. بعد از دیدن میان پرده وارد در بشید اما قفل هست، از راه پله استفاده کنید، وارد در بشید، به سمت آسانسور برید، در میان راه مراقب لیزر ها باشید، باید در نقطه ای که خالی هست روی زمین سور بخورید. وقتی به آسانسور رسیدید دو چراغ کنار درب رو منفجر کنید. شما نمی تونید از آسانسور استفاده کنید، از راه پله استفاده کنید. وارد در بشید و ایدا رو تعقیب کنید. بعد از دیدن میان پرده از راه پله برای برگشتن به پائین استفاده کنید. وارد در بشید. بعد از دیدن میان پرده باید با سیمنز مبارزه کنید، به قسمت جلوی قطار برید و از دریچه بالا برید. از او فاصله بگیرید و به او شلیک کنید، وقتی او به شکل عادی برگشت به سمتش برید و با حرکات Malee (حرکات رزمی) او رو از پا در بیارید. وقتی او شمارو به سمت دیگه پرت کردن باید سریعاً از او فرار کنید و وارد قطار بشید. بعد از دیدن میان پرده باید به طرف او شلیک کنید تا وارد قطار بشه، وقتی روی سقف رفتید همچنان به او شلیک کنید تا میان پرده نمایش داده بشه. وقتی از روبرو به سمت شما حمله ور شد باید با چند شلیک او رو از پا در بیارید. بعد از دیدن میان پرده از پله ها بالا برید.

kv3lzep1ji1yemed3pep Resident Evil 6
بعد از دیدن میان پرده از پله ها پائین برید و دنبال سرباز BSAA مسیر رو تا رسیدن به فروشگاه ادامه بدید؛ از پله ها بالا برید، مراقب گاز سمی باشید، وقتی به فروشگاه رسیدید سریعاً از پله ها بالا برید تا به طبقه دوم برسید. وارد در بشید و زامبی هارو از بین ببرید و وارد درب بزرگ بشید. از پله ها پائین برید و سوار ماشین بشید. بعد از پیاده شدن با کمک هلنا بالا برید. وارد کوچه سمت راست بشید و تا انتها پیش برید، وارد در بشید، در اتاق بعدی از زیر اسباب عبور کنید، زامبی هارو از بین ببرید و از راه پشتی ماشین عبور کنید تا به در برسید. از پله ها پائین برید و زامبی هارو نابود کنید، وارد در بشید.

حالا در خیابان هستید، زامبی هارو از بین ببرید، مسیر رو به سمت راست ادامه بدید. بعد از سقوط هواپیما و وقوع انفجار سریعاً از محل فرار کنید و به سمت هلکوپتر بروید. بعد از دیدن میان پرده حالا شما کنترل هلکوپتر رو به عهده دارید، با زدن دکمه ها هلکوپتر رو مهار کنید. بعد از تصادف شما بالای سر زامبی ها هستید، با زدن به موقع دکمه از اونجا فرار کنید. راه رو ادامه بدید و وارد درب بزرگ بشید. بعد از دیدن میان پرده باید با سیمنز مبارزه کنید، ایدا با هلکوپتر شمارو کاور خواهد کرد. از سیمنز فاصله بگیرید و بهش شلیک کنید، وقتی به شکل اولیه برگشت نزدیک بشید و با حرکات رزمی او رو از پا دربیارید. بعد از دیدن میان پرده حالا شما روی آسانسور هستید، باید از طناب بالا برید. حالا باید به ایدا کمک کنید و او رو کاور کنید، بعد از سقوط مجدداً از طناب بالا برید. وقتی به کمک ایدا رفتید باید با سیمنز مبارزه کنید.

بعد از دیدن میان پرده زامبی هارو نابود کنید و به سمت سیمنز شلیک کنید تا از پا در بیاد. سریعاً از پله ها بالا برید و راه رو به سمت هلکوپتر ادامه بدید. کنار بالابر برای هلنا قلاب بگیرید، شما سقوط خواهید کرد، به سمت سیمنز شلیک کنید. در منطقه بعدی پائین برید و وارد در بشید و از نردبان بالا برید و به داخل محوطه بپرید. شما باید با سیمنز مبارزه کنید، از یک اسلحه قوی استفاده کنید تا قدرتش رو از دست بده، او برجک صاعقه گیر رو همراه به زامبی به سمت خودش میبره تا بوسیله زامبی ها نیرو بدست بیاره، وقتی برجک رو روی زمین انداخت، بلافاصله اون رو بردارید و در بدن یک زامبی دیگه فرو کنید، بقیه زامبی هارو نابود کنید، این کار سه الی پنج بار (بستگی به درجه سختی) تکرار بشه می تونید اون رو شکست بدید. بعد از دیدن میان پرده به سمت هلکوپتر برید، سیمنز مجدداً برای مبارزه با شما حاضر میشه، راکت لانچر رو برداشته و به سمتش شلیک کنید. به سمت هلکوپتر برید و صحنه پایانی رو تماشا کنید.تاریخ : جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1392 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.