X
تبلیغات
رایتل

11 300x225 Splinter Cell 1 سلول باریک 

نکاتی چند در مورد بازی: برای رد کردن هر قسمت از بازی شاید دوستان عزیز با روشهای دیگری موفق به اتمام مراحل شوند. مثلا ممکن است درمراحلی بدون کشتن نگهبانان و یا با روشهای ابتکاری دیگرمراحل را تمام کنند. بستگی به خلاقیت شما دوستان دارد.

دراین بازی تا می‌توانید نگهبانهایی را که بیهوش می کنید درمحل‌های تاریک مخفی نمایید.

برگ برنده شما تاریکی می‌باشد. همیشه درمحل‌های تاریک حرکت کنید و اگر به مکان‌هایی که دارای چراغ می‌باشد وارد می‌شوید چراغها را با تیر بزنید و محل را تاریک کنید.

مشخصات و عملکرد آیتم‌ها:

Chemical Flare: برای گمراه کردن ماموران با ایجاد نور

frag‌grenade: نارنجک دستی

نکاتی چند در مورد بازی: برای رد کردن هر قسمت از بازی شاید دوستان عزیز با روشهای دیگری موفق به اتمام مراحل شوند. مثلا ممکن است درمراحلی بدون کشتن نگهبانان و یا با روشهای ابتکاری دیگرمراحل را تمام کنند. بستگی به خلاقیت شما دوستان دارد.

دراین بازی تا می‌توانید نگهبانهایی را که بیهوش می کنید درمحل‌های تاریک مخفی نمایید.

برگ برنده شما تاریکی می‌باشد. همیشه درمحل‌های تاریک حرکت کنید و اگر به مکان‌هایی که دارای چراغ می‌باشد وارد می‌شوید چراغها را با تیر بزنید و محل را تاریک کنید.

مشخصات و عملکرد آیتم‌ها:

Chemical Flare: برای گمراه کردن ماموران با ایجاد نور

frag‌grenade: نارنجک دستی

Flare: جهت گمراه کردن مسلسل‌های اتوماتیک

Wall Mine: مین صوتی

Disposable Pick: جهت باز کردن درب‌های قفل دار

وسایل

اسلحه SC-20K

Sticky-Shocker: گلوله بیهوشی

Ring Air Foil Round: برای گیج کردن مامورها به مدت محدود

Diverson Camera: دوربین جهت بیهوش کردن ماموران- دایره برای سوت زدن- مربع برای گاز

Sticky Camera: دوربین جهت بررسی اطراف و محلهای غیر قابل دسترسی

Smoke Grenade: برای بیهوش کردن ماموران و ایجاد دود

نکته: کاراکتر بازی می‌تواند هنگام آویزان شدن از لوله‌ها نشانه گیری کرده و شلیک کند با اسلحه کلت برای فعال شدن سنسور صوتی پایین صفحه همیشه به آرامی حرکت کنید وموقع بیهوش کردن نگهبانها آنها را مخفی کنید.

شروع بازی: ( اجرا در پلی استیشن ۲)

قسمت تمرین: با R3 به چراغ‌های سمت چپ، راست، بالا و پایین نگاه کرده تا اجازه حرکت داده شود. به جلو حرکت کرده و با دکمه مثلث از دیوار آویزان شده بسمت بالا رفته وارد محوطه تمرین می‌شویم. در قسمت تمرین برای یاد گیری حرکتها چراغهای سفید وجود دارد که تمام حرکات واعمال دکمه‌ها را نشان می دهد با نگاه کردن به آنها می‌توانید کارکرد دکمه‌ها را یاد بگیرید.

مرحله اول: مرکز آموزش سیا

به جلو حرکت کرده تا به یک درب قفل‌دار برسید. برای باز کردن قفل، L3 را بچرخانید تا زبانه بالا رود. وقتی که زبانه بالا رفت شوک را همانجا نگه

داشته تا زبانه‌ها یکی یکی باز شوند. داخل اتاق شده و به آرامی حرکت کرده و از پشت سر، مامور را گرفته دکمه ضربدر را فشار می‌دهیم تا او را بازجویی کنیم. کد درب را بدست می‌آوریم (۲۸۴۶۹). درب کد‌داررا باز کرده وارد می‌شویم. در اتاق بعدی نگهبان دیگر را از پشت سر گرفته او را به طرف قفل چشمی برده و با قرار دادن سراو مقابل دستگاه، درب را بازمی‌کنیم. سپس اورا بیهوش کرده وارد اتاق بعدی شوید. با کلت به چراغ‌های مهتابی تیر بزنید تا محل تاریک شود. وارد اتاق بعدی شده و دوربین را با تیر زده و از کار بیندازید. وارد اتاق بعدی شوید. دوربین موجود در اتاق را نمی توانید با کلت بزنید. هنگام چرخش دوربین، به پشت جعبه‌ها رفته و در تاریکی اتاق مخفی شوید. درب را باز کرده به آرامی وارد اتاق شده و ماموری را که پشتش به طرف شما میباشد از پشت سر گرفته او را بیهوش کرده و جسد او را در قسمت تاریک مخفی کنید. خودمان هم در آن محل مخفی می شویم تا نگهبانی که در اتاق است بیرون آمده از مقابل ما رد شود و دربی را که قفل است باز کند و به اتاق برگردد. حالا بیرون آمده از دربی که نگهبان باز کرده است خارج می‌شویم. در این قسمت L3 را به آرامی حرکت دهید تا شخصیت بازی ایجاد سروصدا نکند راه را از روی نرده ها به جلو ادامه دهید. در موقع حرکت مواظب باشید به زنجیرهای آویزان برخورد نکنید واز روی خرده شیشه‌ها به آرامی حرکت کرده و درب را باز کنید. بازی را ذخیره کنید.

مرحله دوم: گرجستان۱

شروع مرحله بسمت راست رفته از پله ها بالا بروید و از نردبان آویزان شده به پشت بام رفته به جلو حرکت کرده از دریچه به پایین بروید. دوربین دید در شب را روشن کرده راه را ادامه دهید تا به اتاقک برسید. از لوله‌ای که در گوشه اتاق است بالا رفته به پشت بام برسید. از سیم آویزان شده به آنسوی ساختمان می رویم. داخل شده درب را باز می کنیم. وارد راهرو می‌شویم. درب سمت چپ را باز کرده وارد اتاق می‌‌‌شویم. از اتاق دیگر خارج شده از پله ها پایین بیایید. در انتهای پله‌ها از لوله آویزان شده به آن طرف راهرو می‌رویم. به سمت چپ رفته درب را باز کنید. وارد اتاق شده واز درب دیگر خارج شوید. از پله‌ها بالا بروید وارد اتاق شده و با شخصی که زیرآوار مانده صحبت کنید. از درب دیگر خارج شوید. به سمت اتاقی که از آن دود خارج می‌شود رفته، قبل از وارد شدن با اسلحه کلت شیشه‌های سقف این اتاق را شکسته تا دود خارج شود. وارد اتاق شده و درب را باز کرده بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۲:

درب را باز کرده بسمت راست رفته و سمت چپ راه را ادامه دهید. در انتها از حصار آویزان شده و لوله را چسبیده به آن طرف ساختمان بروید. راه را ادامه داده تا به مامورجلوی درب برسید. از سمت راست و از پشت گیاهان به آرامی حرکت کرده تا به تراس برسید. منتظر بمانید تا مامور دیگر آمده با نگهبان صحبت کند. بعد از رفتن مامور، نگهبان را بیهوش و جسدش را مخفی کنید. به داخل ساختمان بروید و مامور دیگر را بیهوش کرد ه راه را ادامه داده و در طول مسیر آیتم‌ها را بردارید. داخل اتاق شده در کنار تابلوی نقاشی کلیک کرده تا تابلو کنار رود از کامپیوتراستفاده می‌کنیم. به سمت درب کد دار رفته کد(۰۹۱۷۷۲) را وارد می‌کنیم. درب را باز کرده به سمت چپ رفته از سیم آویزان شده و به ساختمان بعدی بروید. از درب وارد شده تا به آسانسور برسید. سیم را گرفته و به پایین بروید. دریچه آسانسور را باز کرده داخل آن شوید. بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۳:

به جلو رفته و درب قفل دار را باز کرده وارد شوید. در پایین پله‌ها دو نفرنگهبان خواهید دید. به آرامی پایین بروید تا یکی از نگهبانها به طرف شما بیاید. با اسلحه به سرش شلیک کرده او را از پای درآورید. نگهبان بعدی را نیز از میان برداشته و راه را ادامه داده به سمت چپ رفته و از پله‌ها بالا بروید. داخل محوطه شده به سمت راست پشت گیاهان رفته و از دریچه که آنجا قرار دارد وارد اتاقک شوید. آیتم‌ها را بردارید و از کامپیوتر استفاده کنید. بیرون آمده نگهبان را از بین ببرید و به طرف دربی که باز شد بروید. به جلو بروید و هر سه نگهبان مقابل را از بین برده و فایل‌ها را از روی جسد آنها بردارید. راه را ادامه داده تا به یک محوطه با یک درب دو دهنه بزرگ ببینید. بسمت چپ درب که سطل زباله قرار دارد رفته بر روی آن می رویم از دیوار آویزان شده داخل حیاط ساختمان می‌شویم. بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۴:

در داخل حیاط از پله‌ها پایین رفته و از سوراخ درب با دوربین به داخل نگاه می‌کنیم. داخل شده و نگهبان را با تیر می‌زنیم. به جلو رفته نگهبان دیگر را نیز از بین برده و وارد درب اول شده از کامپیوتر استفاده می‌کنیم. راه را به آرامی ادامه داده تا به آزمایشگاه برسید. داخل آزمایشگاه، مسئول آزمایشگاه را از پشت سر گرفته و او را بازجویی و سپس بیهوش می‌کنیم. از کامپیوتر استفاده می‌کنیم. قبل ازآنکه وارد قسمت دوم آزمایشگاه شویم دوربین را با اسلحه از کار می‌اندازیم و آیتم‌ها را برمی‌داریم سپس از آزمایشگاه خارج شده بازی را ذخیره می‌کنیم.

گرجستان۵:

از پله‌ها بالا بروید. موقعی که نگهبان با کارگر صحبت میکند، نگهبان را با تیر بزنید و بعد کارگر را از پشت سر گرفته بیهوش کنید. وارد اتاقک نگهبانی شده از کامپیوتر استفاده می‌کنیم وآیتم را برمی‌داریم. بسمت چپ رفته وارد راهرو شده از پله‌ها بالا بروید. به آرامی به جلو رفته نگهبان اولی که روی صندلی نشسته را از پشت سر گرفته و به طرف پله ها آورده او را بیهوش کنید. سپس نگهبان دوم را از پشت سر گرفته او را بیهوش و از کامپیوتر استفاده کنید. وارد اتاق اول شده روی کامپیوتر چراغ را روشن و از کامپیوتر استفاده کنید. از اتاق خارج شده وارد اتاق بعدی شوید. به آرامی حرکت کرده و نگهبان را گرفته بیهوش و از کامپیوتراستفاده کنید. راه را برگشته واز پله‌ها پایین برگردید. در محل اتاقک نگهبانی بطرف درب دو دهنه رفته بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۶:

در پشت بام به جلو حرکت کرده بطرف پرچم می‌رویم و با طناب آویزان می‌شویم. به پایین می‌رویم و از پنجره وارد اتاق می‌شویم. پشت قفسه منتظر می‌شویم تا نگهبان جهت بازرسی قفسه‌ها بیاید. به آرامی به پشت سر نگهبان رفته و او را بیهوش میکنیم. سپس با اسلحه، دوربین را از کار انداخته و از کامپیوتر استفاده می‌کنیم. از اتاق خارج شده و از سوراخ کلید طرف دیگر را نگاه می‌کنیم(دراین قسمت نباید دیده شوید ویا نگهبانان را بکشید) پس ازآنکه نگهبان دور شد درب را باز کرده به آرامی به جلو حرکت میکنیم. درب سمت چپ سالن را باز کرده وارد میشویم. درداخل اتاق بالای تخته‌ها، آیتم را بردارید سپس به پایین پله‌ها بروید و دوربین‌ها را قبل از آنکه دیده شوید از کار بیندازید. در این قسمت به آرامی حرکت کنید. راه را ادامه داده تا درانتهای پله‌ها به درب برسید. درب را باز کرده ودوربین مقابل را با تیر بزنید. راه را در داخل پارکینگ بسمت جلو ادامه دهید تا به یک مامور در حال نگهبانی برسید. به آرامی از سمت چپ پارکینگ به طرف نگهبان حرکت کنید. مواظب باشید دوربین سمت راست شما را نبیند سپس نگهبان را گرفته و ازاو بازجویی کنید. سپس او را بیهوش کنید و راه را به طرف سالنی که از آن وارد پارکینگ شده‌اید برگردید. موقع برگشتن نگهبان مقابل درب پله‌ها را از پای درآورده و از پله ها بالا رفته راه را به طرف سالن ادامه داده وارد درب سمت راست شوید. قبل از وارد شدن به داخل اتاق، دوربین بالای درب را با تیر بزنید. سپس از کامپیوتر استفاده کرده به بالای میزرفته وارد دریچه هواکش شوید. بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۷:

داخل هواکش راه را ادامه دهید تا به دریچه برسید از دریچه به پایین بپرید. چراغ را خاموش کرده منتظر بمانید تا صحبت نگهبان با آشپز تمام شود. بعد از خارج شدن نگهبان، آشپز را از پشت سر گرفته بیهوش میکنیم و جسد او را در اتاق آشپزخانه مخفی میکنیم. بطرف درب رفته درب را به آرامی باز کرده نگهبان را از پشت سر گرفته و بیهوش میکنیم و جسد او را نیز در آشپزخانه مخفی میکنیم. به آرامی از پله‌ها پایین رفته بسمت راست بپیچید. در پایین بالکن دو نگهبان را خواهید دید که یکی در حال گشت زدن و دیگری کنار کامپیوتر ایستاده است از پله‌های سمت راست پایین آمده و ماموری را که ایستاده از پشت سر گرفته و در همین حال با اسلحه نگهبان دیگررا از پای درآورید. سپس جسد هر دو نگهبان را در یک محل تاریک مخفی کنید تا دیده نشوند. بطرف کامپیوتر رفته و از آن استفاده کنید سپس خود نیز در یک محل تاریک مخفی شوید. منتظر بمانید تا یک نگهبان با کلاه قرمز مشغول کار با کامپیوتر شود. از پشت سر او را گرفته و به طرف دستگاه قفل چشمی بروید و با استفاده از او درب را بازکنید. سپس او را بیهوش کرده و از جسد او آیتم را بردارید. داخل شده و دوربین بالای درب دودهنه را از کار بیندازید. درب را باز کرده و وارد حیاط شوید. روی آیتم وسایل خودتان، آیتم Laser Mic میکروفون را انتخاب کرده وبا R3 آن را به طرف دو نفر که داخل آسانسور هستند زوم کنید تا مربع سبز رنگ قرمزشود و بتوانید صحبت‌های آنها را گوش دهید. سپس بطرف جلو حرکت کرده به دورازچشم نگهبانان در سمت راست روبرو از حصار آهنی بالا رفته بازی را ذخیره کنید.

گرجستان۸:

در داخل ساختمان بسمت راست حرکت کرده و در گوشه تاریک مخفی شوید. آسانسور باز شده دو مامور از آن بیرون می‌آیند. منتظر شوید آنها بروند. داخل آسانسور شده و به طبقه بالا بروید. بعد از رسیدن به طبقه بالا سمت راست یک دوربین و راهرو است که در انتهای آن یک مامور ایستاده. با تیر دوربین را از کاربیندازید و به طرف راهرو رفته مطمئن شوید مامور به طرف شما می‌آید یا برمی‌گردد. وقتی مطمئن شدید به طرف آسانسور برگشته و درب قفل‌دار کنار آن را باز کنید. وارد شده و از کامپیوتراستفاده میکنیم. از هواکش داخل اتاق بالا می‌رویم. داخل هواکش بسمت چپ رفته راه را ادامه داده از هواکش پایین آمده تا خود را در یک راهرو ببینید. روبرو، دوربین را از کار می‌اندازیم بعد مسیر را به جلو ادامه داده بطرف درب سمت چپ رفته در داخل آیتم‌ها را بردارید. از نردبان بالا رفته دریچه را باز کنید تا به پشت بام برسید. بسمت راست رفته از دیوار بالا بروید با طناب از دودکش آویزان شده به پایین بروید. به آرامی به مقابل پنجره اتاقی که مامور در پشت صندلی نشسته رفته و با اسلحه به سر او شلیک کنید. وارد اتاق شده از کامپیوتر استفاده کنید. حالا اسلحه را به طرف درب اتاق نشانه گیری کنید. همین که نگهبان درب را باز کرد او را با تیربزنید. دوباره از کامپیوتر داخل اتاق استفاده کنید. حالا از اتاق خارج شده بسمت راست بروید. داخل شده و از کامپیوترها استفاده کنید. حالا راه را به طرف دریچه‌ای که از آن وارد شدید برگردید و وارد دربی که بالای آن چراغ است شوید و از پله‌ها پایین رفته آیتم را بردارید. خارج شوید مامور مقابل را با تیر بزنید. به محل افتادن جسد نگهبان بروید و برگشته بطرف دربی که ازآن آمده‌اید نشانه گیری کنید. یک نگهبان می‌آید. او را نیز با تیر بزنید. در داخل محوطه بطرف کانال هوا رفته و از لبه آن آویزان شده و به آرامی با گرفتن میله‌ها بطرف پایین بروید. حالا در داخل پارکینگ هستید بسمت چپ رفته و با فردی که کت قهوه‌ای پوشیده صحبت کنید. بازی را ذخیره کنید.

آذربایجان۱:

حالا در روی سکوی نفتی هستید. از پله‌ها بالا بروید سمت چپ رفته و از روی لوله حرکت کنید تا به قسمت سیم خاردار برسید. از لوله بالای سر خود آویزان شده به جلو بروید تا به بن بست برسید. در مقابل خودتان از نرده زرد رنگ آویزان شده مسیر را دور زده تا به لوله قرمز برسید. بر روی لوله پایین آمده راه را ادامه داده بسمت راست بروید. از طناب آویزان شده به جلو بروید. لوله منفجر می‌شود از میله عمودی آویزان شده بالا و بر روی لوله قرمز بپرید. مستقیم به جلو رفته تا داخل لوله قرار بگیرید. مسیر را ادامه داده و در داخل لوله به جلو بروید. بازی را ذخیره کنید.

آذربایجان۲:

به بالای پله‌ها رفته دریچه را باز کنید. بعد از دیدن دمو از نردبان دیواری بالا رفته، در روبرو نگهبانان را از پای درآورید. از نردبان به پایین برگشته به سمت چپ بروید. از تیرآهن مقابل آویزان شده، راه را از روی تیرآهن ادامه دهید تا به یک نرده برسید. از روی آن به آن طرف بپرید. از پله ها بالا رفته بازی را ذخیره کنید.

آذربایجان۳:

راه را مستقیم ادامه داده تا شاهد یک انفجار باشید. نگهبان را از میان برداشته و راه را ادامه دهید تا به سه نگهبان برسید که با هم صحبت می‌کنند. منتظر شده دو نفر داخل ساختمان بروند. مامور جلو درب را از پای درآورده منتظر شوید تا آن دو نفر از درب دیگر ساختمان بروند. داخل ساختمان شده آیتم‌ها را بردارید. از ساختمان خارج شده راه را مستقیم ادامه دهید تا صحنه شکسته شدن شیشه‌ها را ببینید. جلو آمده بر روی پمپ آب رفته و از میله آویزان شده و از قسمتی که شیشه شکسته است داخل ساختمان شوید. بعد از اتمام صحنه، مامور را از بالا با تیر بزنید. آیتم‌ها را برداشته از درب دیگر خارج شده و به بالای پله ها بروید. نگهبان مقابل را با تیر بزنید و به بشکه‌های بالای تانکر سمت چپ شلیک کنید تا منفجر شوند. بعد از کشتن هر دو نگهبان مستقیم آمده و به سمت راست بپیچید. به پایین پله‌ها بروید. درب را باز کرده دو نگهبان مقابل را از پای درآورید. درب سمت چپ را باز کرده داخل اتاق شده و به طرف دربی که کنار آن چراغ قرمز وجود دارد بروید. درب را باز کرده بسمت چپ رفته راه را ادامه داده تا مامور را از پشت سر گرفته و از او بازجویی کنید. کیف او را بردارید و بازی را ذخیره کنید.

ساختمان سیا۱:

در این مرحله حق کشتن نگهبان‌ها را ندارید، فقط می‌توانید آنها را بیهوش کنید. به آرامی به جلو حرکت کنید. راه را ادامه دهید تا کارمند، درب را باز کند و داخل شود. سپس بسمت جلو حرکت کرده و در نقطه تاریک مخفی شوید تا نگهبان بدون دیدن شما رد شود. سپس وارد اتاق که دو نفر در حال صحبت کردن هستند شوید و بعد از پایان صحبت، مامور داخل اتاق را از پشت سر بگیرید و بیهوش کنید. فایل را برداشته از کامپیوتر استفاده کنید. درب قفل شده را باز کنید و آیتم‌ها را بردارید. به راهرو برگشته و به انتهای راهرو بروید. وارد اتاق سمت چپ شده مامور را از پشت

سر گرفته بیهوش کنید. به اتاق دیگر رفته مامور دیگر را بیهوش کرده و آیتم‌ها را بردارید. بسمت درب رمزدار رفته رمز(۷۶۸۷) را وارد کرده وارد شوید. چراغ را خاموش کنید. منتظر شوید نگهبان وارد شود. او را از پشت سر گرفته و بیهوش کنید. بطرف دربی که نگهبان آمده بود رفته و از کامپیوتر استفاده کنید. بطرف درب رمزدار رفته رمز (۱۱۰۵۸۹) را وارد کرده وداخل شوید. از پله‌ها پایین رفته هر دو کارگر را بیهوش کرده و خارج شوید. به بالای پله‌ها و رفته از روی قفسه، سلاح SC-20K را بردارید. دوربین را با تیر بزنید. بسمت درب رمزدار رفته کد(۲۹۷۷) را وارد و بازی را ذخیره کنید.

ساختمان سیا۲:

داخل راهرو به جلو حرکت کرده منتظربمانید صحبت‌های مامورتمام شود. مامور را بیهوش کرده و به جلو بروید تا به یک محوطه با اتاقی بزرگ که یک نگهبان و کارمند درآن وجود دارد، برسید. منتظربمانید تا کارمند به اتاق دیگر برود حالا نگهبان را بیهوش کرده سراغ کارمند رفته او را نیز بیهوش کنید. فایل را برداشته ازکامپیوتراستفاده کنید. بطرف راهرو برگشته راه را ادامه داده تا به دستشویی برسید. داخل دستشویی شده مامور را از پشت سرگرفته بیهوش کنید. راه را برگشته بطرف دربی که حفاظ نوری دارد بروید. داخل شده بطرف درب رمزدار که رمز هر دوی آنها (۲۰۱۹) است رفته وارد درب سمت چپ شوید. دوربین را با تیر بزنید از نرده پایین پریده و از کامپیوتراستفاده کنید. کارمند را بیهوش کرده و جسد او را در بالای پله‌ها مخفی کنید. حالا برگشته از این قسمت خارج شوید. سمت دستشویی برگشته راه را ادامه دهید تا به دربی که فلزیاب است برسید. با ایجاد سروصدا نگهبان داخل اتاقک را ازاتاق بیرون آورده، سریع از پنجره داخل شده او را از پشت سرگرفته بیهوش کنید. از درب خارج شده تا به یک سالن بزرگ با دوربینهای سقفی که۳۶۰ درجه می‌چرخند برسید. از سمت راست کنار دیوار به آرامی حرکت کرده تا به انتهای سالن با یک گلدان بزرگ برسید. پشت گلدان مخفی شده تا نگهبان رد شود. راه را به جلو ادامه داده تا به راهرو برسید. از پله‌ها پایین بروید. دوربین مقابل شما ضد گلوله می‌باشد بنابراین چراغ وسط سقف را با تیر بزنید. بطرف درب رمزدار بروید. کد(۱۱۰۷۰۰) را وارد کرده و داخل شوید. منتظر بمانید تا صحبت‌های مامور تمام شود. مامور را بیهوش کرده و جسد را مخفی کنید. درب دیگر را باز کرده و آیتم را بردارید. بسمت تیربار رفته و دستگاه کنترل آن را از کار بیندازید. درب قفل‌دار را بازکنید. داخل آسانسور شوید و به طبقه بالا بروید. بازی را ذخیره کنید.

ساختمان سیا۳:

به جلو حرکت کرده وارد درب Media Room شوید. مستقیم راه را به جلو ادامه داده به سمت چپ بپیچید و از کنار دیوار به طرف پشت دستگاه بروید. منتظر بمانید که صحبت دو مامور تمام و یکی از آنها خارج شود. ماموری را که به تلویزیون‌ها نگاه می‌کند از پشت سر گرفته و بیهوش کنید و جسد او را در پشت دستگاه مخفی کنید. منتظرشوید مامور دیگر خارج شود. کارمند دوم را نیز بیهوش کنید و جسد او را هم در پشت دستگاه مخفی کنید. منتظر بمانید مامور سوم برگردد. او را بیهوش کرده از اتاق خارج شده به اتاق ۵۰۹ رفته و از کامپیوتر استفاده کنید. از اتاق خارج شده به سمت راست بپیچید تا به سالن برسید و از کامپیوترها استفاده کنید. آیتم را از کنار کامپیوتر بردارید. راه را ادامه داده به اتاق ۵۰۸ رفته داخل شده و از کامپیوتر استفاده کنید. به جلو حرکت کنید تا به نگهبانی که روی صندلی نشسته و بالای سرش دوربین وجود دارد برسید. به سمت جلو حرکت کرده و از درب دو دهنه داخل سالن کنفرانس شوید. راه را ادامه دهید تا به ماموری که در راهرو قرار دارد برسید. او را بیهوش کرده پشت دستگاه دوربین جسد او را مخفی کنید. منتظر شوید تا صحبتهای دو نفر تمام شود. ماموری که به طرف درب رفته را نیز بیهوش کنید. سپس نفر سوم را نیز از پشت سر گرفته بیهوش کنید. جسد آنها را مخفی کنید. حالا به سمت درب قفل شده که بالای آن چراغ قرمز است رفته و آنرا باز کنید. مواظب باشید ماموری که نشسته شما را نبیند. قبل از پیچیدن بسمت راهرو منتظر شوید تا کارمند به دستشویی برود. سپس بطرف دستشویی رفته و مامور را بیهوش کنید. بسمت اتاق روبروی دستشویی رفته و نگهبان بعدی را نیز بیهوش کنید. راه را ادامه داده تا به یک درب قفل‌دار برسید. قفل را باز کرده وارد شوید. آیتم‌ها را برداشته و از کامپیوتر استفاده کنید. خارج شده به طرف درب کد دار رفته و کد(۰۶۱۴) را وارد کرده داخل شوید. به اتاق Smoking Area رفته و فردی را که ایستاده از پشت سر گرفته بازی را ذخیره کنید.

ساختمان سیا۴:

در شروع بازی، ماموری را که بیهوش کرده‌اید برداشته و ازاتاق خارج شوید و در یک قسمت از محوطه پایین بگذارید. در یک محل مناسب مخفی شوید تا یک نگهبان دیگر از پله‌ها بالا بیاید. بسمت مامور بیهوش شده بروید. در این هنگام از پشت سر مامور را بیهوش کرده سپس دوباره مامور اول را که بیهوش کرده‌اید بردارید. نکته( این مامور باید زنده بماند تا مرحله را به انتها برسانیم) قبلا دوربین را از کار انداخته‌ با جسد مرد کت قهوه‌ای‌ تا پایین پله‌ها رفته جسد کت قهوه‌ای را کناری گذاشته و نگهبان داخل اتاق را بیهوش کنید. دوباره جسد کت قهوه‌ای را برداشته ازاتاق خارج شوید. به جلو حرکت کرده مامور را بالای پله‌ها گذاشته سلاح خود را با گلوله Sticky Shocker مسلح کنید. به طرف ماموری که پایین در حال نگهبانی است نشانه‌گیری‌کرده و او را بیهوش کنید. سپس دوباره مامور کت قهوه‌ای را برداشته و با آسانسور پایین بروید. راه را به سمت پارکینگ ادامه دهید. مامور را قبل از رسیدن به کامیون که سه نفر مقابل آن مشغول صحبت کردن هستند پایین گذاشته به جلو رفته دوباره با گلوله بیهوشی نگهبان لباس آبی را بیهوش کنید. برگشته جسد مامور را برداشته نزد آن دو نفر بروید. بازی را ذخیره کنید.

ویرجینیا۱:

پس از تمام شدن دمو، کمی به جلو رفته منتظربمانید دو مامور از درب خارج شوند. هر دوی آنها را با تیر بزنید. بسمت درب رفته آن را باز کنید و از پله‌ها بالا رفته آیتم را بردارید. درب را باز کرده هر سه مامور را با تیربزنید و از روی جسد آنها آیتم‌ها را بردارید. بسمت درب با چراغ سبز چشمکزن رفته آن را باز کرده وارد شوید. بر روی جعبه‌ها رفته بطرف جعبه‌ای که با قلاب آویزان است پریده و از میله آویزان شوید. بسمت جلو حرکت کنید. بازی را ذخیره کنید.

ویرجینیا۲:

پس از پایین آمدن، بطرف ساختمان دیگر بپرید و با طناب ازدودکش آویزان شوید. به آرامی پایین بروید و برروی سقف شیشه‌ای قرار گرفته و ماموری که در پایین قرار دارد را با تیر بزنید. پایین رفته و درب کدداررا باز کنید. کد (۹۷۵۳۱) است. از درب دیگر خارج شوید و ایجاد سروصدا کرده منتظر شوید تا از روبرو مامور بیاید. او را با تیر بزنید. از هواکش کنار درب داخل شده راه را از هواکش ادامه دهید تا به اتاق برسید. خارج شده، نگهبان را با تیر بزنید. به آرامی طرف بمب صوتی بروید. طریقه خنثی کردن بمب آسان است. مقابل بمب ایستاده، موقعی که چراغ آن سبز شد دکمه ضربدر را فشار دهید تا بمب خنثی شود. به انتهای راهرو رفته و درب قفل‌داررا باز کنید. اتاق را بررسی کرده و خارج شوید. راه را ادامه داده تا به یک درب باز با یک بمب کنار آن برسید. بمب را خنثی کرده وارد شوید. آیتم را بردارید. بطرف آسانسور که گیر کرده است بروید. بازی را ذخیره کنید.

ویرجینیا۳:

از آسانسور خارج شده بسمت راست بپیچید. هر دو مامور را از پای درآورده و آیتم را از روی میز بردارید. در اتاق از کامپیوتر استفاده کنید. از اتاق خارج شده بسمت چپ بپیچید. منتظر شوید دو مامور بیایند. آنها را از پای درآورده راه را ادامه داده تا به درب برسید. داخل شده و جلوتر رفته وارد اتاقی که در حال سوختن است شوید. به آرامی حرکت کرده به طرف دو گروگان که در دو طرف آنها بمب قرار دارد رفته هر دو بمب را خنثی کنید. با گروگان‌ها صحبت کرده و از اتاق خارج شوید. راه را ادامه داده و درب را باز کنید. به شما زمان داده می‌شود. راه را ادامه داده بسمت چپ پیچیده و کد(۳۳۵۷۵) را وارد کنید. داخل شوید و آیتم‌ها را از روی زمین بردارید. بمب روی درب را خنثی کرده و بمب دیگر را که در خارج اتاق است خنثی کنید. به سمت چپ بپیچید بعد به سمت راست ادامه مسیر دهید تا به درب قفل‌دار برسید. قفل را باز کرده، وارد اتاق در حال سوختن شده و از جعبه‌های وسط اتاق بالا رفته و بمب را خنثی کنید. از اتاق بیرون آمده بسمت چپ رفته و راه را ادامه دهید. داخل اتاق کنفرانس شده مامورها را از پای درآورید. راه را به پشت تریبون ادامه داده از پله‌ها پایین رفته بعد از دیدن دمو هر دو مامور را با تیر بزنید. راه را ادامه دهید و مامور سوم را نیز بزنید. در انتهای راهرو آیتم‌ها را از روی میز بردارید. دستگیره (اهرم) را حرکت داده راه را به اتاق کنفرانس برگردید و مامور را از پای درآورده و از پله‌ها بالا بروید. بطرف درب کد دار رفته، کد (۱۲۵۰) را وارد کرده و بازی را ذخیره کنید.

ویرجینیا۴:

از پله‌ها بالا رفته هر سه مامور را با تیر بزنید. درب را باز کرده وارد راهرو شوید. درب قفل‌دار را باز کرده اتاق را بررسی کنید. آیتم را بردارید و خارج شوید. اتاق سمت راست را نیز باز کرده مامور را کشته آیتم را بردارید. درب قفل‌دار دوم را نیز باز کرده و وارد اتاق شده آیتم را بردارید. خارج شده به اتاق پانسمان رفته و با گروگان صحبت کنید. از درب خارج شوید. موقع خارج شدن نگهبان را از پای درآورده راه را ادامه دهید تا به اتاق کامپیوتر برسید. از کامپیوترها استفاده کنید تا درب شماره۴ باز شود. داخل شده راه را ادامه داده تا در انتها از درب خارج شوید. از پله‌ها بالا رفته و در مقابل را بازکرده، هر دو مامور را از پای درآورید. از اتاق خارج شوید. درب را باز کرده بعد از دیدن دمو بسرعت جلو رفته درب سمت راست را باز کرده از هواکش بالا بروید. بسمت چپ رفته و مامور را با تیر بزنید و با گروگان صحبت کنید. از دستشویی خارج شوید و راه را ادامه داده تا به داخل آسانسور بروید. به طبقه بالا بروید. بازی را ذخیره کنید.

ویرجینیا۵:

از آسانسور خارج شده به آرامی جلو رفته و هر سه مامور را با تیر بزنید. به طرف درب رفته از این قسمت خارج شوید. بسمت چپ رفته از دیوار بالا رفته سپس از نردبان پایین بیایید. از روی دیوار آیتم را بردارید. بسمت چپ آمده منتظرباشید هر دو مامور وارد شوند. هر دوی آنها را از بین ببرید. درب را باز کرده داخل شوید. به سمت راست رفته به دیوار چسبیده و راه را ادامه دهید. به جلو آمده و نگهبانان را از بین ببرید. از آن محل خارج شوید و راه را ادامه داده بسمت راست رفته داخل اتاق شده آیتم‌ها را بردارید. از اتاق خارج شده بطرف پله‌ها رفته درب را باز کنید. داخل شده مامورها را بکشید و راه را ادامه دهید. از پله‌ها بالا رفته بسمت چپ بپیچید و از دریچه گوشه اتاق پایین بیفتید. راه را از دریچه ادامه داده ونگهبان ایستاده را با تیر بزنید. راه را به جلو رفته و نگهبان دیگر را با تیر بزنید و ازاتاق سمت راست آیتم‌ها را بردارید. بسمت اتاق چپ رفته و به آرامی بمب پشت ستون را خنثی کنید و آیتم را بردارید. بطرف درب سمت چپ رفته و بمب را خنثی کنید. از اتاق خارج شده مامور را بزنید. بسمت راست رفته آیتم‌ها را بردارید و راه را ادامه دهید. از پله‌ها بالا رفته ومامورین را با تیر بزنید. حالا راه را برگشته از پله‌ها پایین آمده راه را ادامه دهید تا به محلی که در آن درگیری است برسید. پایین آمده و تمام نگهبان‌ها را از پای درآورید. از نردبان بالا بروید. راه را ادامه دهید تا به هلیکوپتر برسید. مامور را کشته بالای جعبه رفته به طرف درب هلی‌کوپتر بپرید. بازی را ذخیره کنید.

منطقه اتمی۱:

در شروع بازی سروصدا کرده تا نگهبان از پله‌ها بالا بیاید. او را با تیر بزنید و دوربین بالای درب را از کار بیندازید. سپس به پایین پله‌ها رفته به پشت حصار آهنی رفته و مامور پشت پنجره را با تیر بزنید. از پنجره شکسته خارج شوید. بسمت راست پیچیده و باز بسمت راست رفته مامور مقابل را با تیر بزنید. راه را ادامه داده بسمت درب پله‌دار رفته درب را باز کنید. وارد شده سمت چپ مامور را با تیر بزنید. به انبار رفته آیتمها را بردارید. درب قفل‌دار را باز کرده داخل شوید. آیتم را از روی زمین بردارید بعد برگشته از میله کنار درب بالا بروید. از میله دوم نیز بالا بروید. چراغ نورافکن بالای ساختمان را با تیر بزنید. مامورهای کنار نورافکن را نیز از پای درآورید. از میله سوم بالا رفته و داخل کانال هواکش شوید. به جلو رفته در انتها به بالای هواکش بروید و نگهبان را از بین ببرید. دوربین بالای درب را از بین برده داخل شوید و آیتم را بردارید. درب قفل‌دار را بازکرده وارد شوید. از دریچه پایین رفته داخل هواکش شوید و با ادامه مسیر، بازی را ذخیره کنید.

منطقه اتمی۲:

از جای خود تکان نخورید و به صحبتهای دو نفر داخل آسانسور گوش دهید. بعد از توقف آسانسور به جلو رفته و روی جعبه بیفتید. سپس پایین رفته راه را از زیر آسانسور به جلو ادامه دهید. از دریچه بالا آمده حالا در راهرو هستید. نگهبان و کارگر و دوربین را با تیر بزنید. جسد نگهبان و کارگر را در انبار مخفی‌ کنید سپس وارد اتاق سمت راست شده کارگر را بیهوش کنید. بیرون آمده راه را به جلو ادامه دهید. قبل از پیچیدن بسمت چپ دوربین را با تیربزنید. وارد انبار شده آیتم را بردارید و برگشته بسمت دریچه آهنی رفته به پایین بروید. راه را ادمه داده بعد از دیدن دمو به آرامی به جلو بروید. نگهبان بالای راهرو را با تیر بزنید سپس کارمند را از پشت سر گرفته و از او بازجویی کنید. مواظب باشید کارگر داخل اتاق کنترل شما را نبیند. او را بیهوش کنید و به طرف اتاق کنترل رفته کارگر را نیز بیهوش کنید و آیتم را بردارید. از اتاق خارج شده و جسدها را مخفی کنید. سپس به جلو رفته قبل از پیچیدن بسمت راست، دوربین را از بین ببرید ماموری را که می‌آید از پای درآورده و وارد اتاق سمت راست شوید. کارگرها را بیهوش کنید سپس جسد آنها را دراتاق مخفی کرده و چراغ اتاق را خاموش کنید. بیرون آمده راه را ادامه دهید. دوربین سمت راست را از کار انداخته و به طرف درب کد دار رفته کد (۵۶۰۶۲۷) را وارد کنید. از پله‌ها پایین آمده راه را ادامه دهید. آیتم را بردارید. به پایین رفته دوربین‌ها را با تیر بزنید و از کامپیوترها استفاده کنید. بعد از دیدن دمو از پله‌ها بالا آمده و مامور را کشته بطرف درب که‌ کنار دوربین است رفته و بازی را ذخیره کنید…..تاریخ : چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392 | 11:14 ب.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.