X
تبلیغات
رایتل

go ae1 300x238 Tomb Raider: Anniversary 

تامب رایدر (سالگرد) توسط Idose برای کنسول های X360, PC, PS2,Wii, PSP ساخته شد که راه یابی پیاده شده روی کنسول PS2 آن را مشاهده می کنید. این راه‌یابی می‌تواند روی کنسول‌های دیگر نیز پیاده شود.

مرحله‌ی اول Peru در آمریکای مرکزی

شروع بازی- قسمت اول: Peru کوه Caves

راه را کمی به جلو رفته و سپس به چپ بروید. از روی سنگ با پریدن سکوها یا همان لبه‌ها

تامب رایدر (سالگرد) توسط Idose برای کنسول های X360, PC, PS2,Wii, PSP ساخته شد که راه یابی پیاده شده روی کنسول PS2 آن را مشاهده می کنید. این راه‌یابی می‌تواند روی کنسول‌های دیگر نیز پیاده شود.

مرحله‌ی اول Peru در آمریکای مرکزی

شروع بازی- قسمت اول: Peru کوه Caves

راه را کمی به جلو رفته و سپس به چپ بروید. از روی سنگ با پریدن سکوها یا همان لبه‌ها  را گرفته و راه سکوها را ادامه دهید. به طرف دیگر لبه‌ها پریده و در انتها به سمت تخته سنگ برفی بپرید. به سمت تخته سنگ دیگر به روبرو یعنی سمت راست پریده و لبه را گرفته سپس بالا پریده و لبه‌ی دیگر را بگیرید. دوباره بالا پریده تا به یک تخته سنگ دیگر برسید. از گودال با عرض زیاد پریده سپس مربع را زده تا با طناب، حلقه‌ی طلایی را بگیرید. شوک را عقب و جلو کرده تا لارا دور بگیرد سپس به سمت روبرو بپرید. از پله‌های سنگی بالا رفته تا صحنه‌ای از در بزرگ ببینید. با دکمه‌ی مثلث با پیرمرد صحبت کنید. او نمی‌تواند در را باز کند پس به چپ رفته و از سنگ‌ها بالا بروید. به طرف حلقه‌ی طلایی پریده، آن را گرفته (دکمه‌ی مربع) و به طرف دیگر بپرید. از طریق لبه‌ها خود را به دکمه‌ی بالای در رسانده و با مثلث به آن ضربه بزنید تا در باز شود. در دمو Lara با یک حرکت زیبا گرگ‌های وحشی را با تیر می‌زند. وارد راهی که باز شد شوید. با ایستادن روی یک پدال باعث به کار افتادن تله‌ها می‌شوید. به جلو حرکت کرده و با دکمه‌ی دایره تیرهای تله‌ها را رد کنید. از پله‌ها بالا رفته و از روی قسمت اول پل شکسته به روی قسمت دوم پل بپرید. به جلو رفته و روی چوب‌های ضخیم دیگر بپرید. لبه را گرفته و جلوتر از قسمت شکسته لبه به طرف دیگر لبه‌ها بپرید. راه غار را در پیش گرفته و خفاش‌ها را به وسیله‌ی دکمه‌ی کُلت (Dual Pistols) نابود کنید. راه سمت چپ بسته است پس مستقیم به جلو بروید. به پایین سُر خورده و به سمت چپ بروید. پایین آمده دسته‌ی در را کشیده تا در باز شود پس وارد در شوید. از پله‌ها پایین بروید و راه را ادامه دهید. به یک منطقه‌ی دایره‌ای شکل می‌رسید. راه را به راست ادامه دهید و از پل عبور کنید. پل بین راه به دو قسمت نصف می‌شود و به پایین می‌افتید. دو گرگ وحشی را از بین ببرید، به طرف قسمت دوم پل رفته و روی آن بپرید تا پل را بگیرد. بالا و سپس به چپ رفته و از سکوها بالا بروید. از روی پل عبور کرده و راه را تا انتها ادامه داده تا به یک طناب برسید. به طرف طناب پریده تا آن را بگیرد سپس به چپ پریده و جعبه‌ی خون را بردارید. لبه‌ی این سنگ را گرفته و به طرف چپ رفته و بعد دوباره به چپ بپرید. حالا از طریق سکوهای سمت راست طناب به پایین بروید سپس خرس را کشته و وارد غار شوید. دسته را کشیده و وارد در شوید. امتیاز مخفی شده را بگیرید. دری که از آن آمده‌اید بسته می‌شود؛ پس به پایین رفته و دوباره راه را تا طناب طی کنید (این هم از دردسرهای امتیازهای مخفی!). خود را به طناب رسانده آن را گرفته و وارد راه روبرو که راه اصلی است شوید. از پله‌ها بالا رفته سپس به سمت راست و به جلو پریده تا میله را بگیرید (برای دور گرفتن اهرم را به طرف جلو بگیرید) به جلو پریده و بالا بروید. راه را ادامه داده و تیرها را رد کنید. به در بزرگی می‌رسید (استراتژی در را سریع انجام دهید) ایستادن روی پدال بی‌فایده است چون دو چوب بزرگ نگه‌دارنده در را نگه‌داشته‌اند. به سمت چپ رفته و از لبه‌ها بالا بروید. روی لبه‌های جلوتر پریده و در انتها روی یکی از چوب‌های نگه‌دارنده پریده و تا انتها آن را پایین بکشید. سریع آن را

رها کرده (تا آخر آن را بکشید بعد آن را رها کنید) و به سمت روبرو بروید جایی که گرگ‌ها به شما حمله می‌کنند. سپس از چارچوب در کوچک عبور کرده و تا انتها به جلو بروید. سمت چپ چند میله خواهید دید. از طریق آن‌ها خود را به قسمت روبرویی که مشابه این قسمت است برسانید. به جلو رفته و گرگ‌ها را با تیر بزنید. سکو را در انتها گرفته و روی سکوی بالایی بپرید سپس به طرف میله‌ی پشت سر خود بپرید. پس از چرخش ۹۰ درجه‌ای میله، به طرف چوب نگه‌دارنده‌ی دیگر پریده و آن را پایین بکشید؛ سپس سریع خود را به در رسانده و روی پدال بایستید تا در باز شود (اگر در باز نشد به این معنی است که یکی از چوب‌ها کمی بالا رفته و جلوی در را گرفته است پس باید دوباره آن‌ها را پایین بکشید) وارد راه جدید شده و از پله‌ها بالا بروید.

قسمت دوم: City of Vilcabamba (شهر ویلسابامبا)

خرس را کشته و راه را ادامه دهید تا به ستون‌های چوبی برسید. به طرف ستون اول پریده و کامل پایین آمده، سپس به دکمه‌ی دایره ستون را رها کنید. به عقب رفته و از پشت سنگ، جعبه‌ی خون را بردارید (به بالا برنگردید). برای گرفتن ستون دوم کمی جلو رفته و عقب‌تر از ستون دوم لبه‌ها را سمت راست بگیرید. به لبه‌ی دیگر در جلو پریده سپس لبه‌ی بالای سر خود را با پرش به طرف بالا بگیرید. حالا به سمت ستون پریده تا آن را بگیرید. از ستون بالا رفته سپس به راست بروید. به جلو رفته و پس از نابودی دو گرگ از سمت چپ خارج شوید. وارد چاه وسط دهکده کوچک شوید، سپس به وسیله‌ی دکمه‌ی دایره به پایین شنا کنید. سریع به روبرو رفته و دسته را در انتهای راه به وسیله‌ی دکمه‌ی مثلث بکشید؛ سپس با دکمه‌ی ضربدر به طرف بالا شنا کنید. قبل از بالا رفتن از پله‌ها به روبرو رفته و در را با کشیدن دسته باز کنید (با این کار در صورتی که به پایین افتادید می‌توانید به راحتی به مکان خود برگردید). حالا از پله‌ها بالا بروید. به طرف پنجره‌ی روبرو پریده و در آخر به پایین بپرید سپس قفل در را زده و قفس را بیرون بکشید. وارد راهی که قفس را از آن بیرون کشیدید شوید. تیرهای اسلحه‌ی Shotgun را برداشته سپس به راست بروید و کلید دهکده (Key Village) را بردارید. حالا به قفس برگردید سپس آن را بیرون بکشید و کنار ستون بین دو کلبه قرار دهید. روی قفس پریده سپس ستون را بگیرید. راه را ادامه داده، میله‌ها و لبه‌ها را رد کرده و در انتها روی منطقه‌ی سبز امتیاز مخفی را بگیرید. روی کلبه‌ی روبرو پریده تا از سقف آن سُر خورده و به پایین برگردید. حالا وارد راه خروجی دهکده که یک در روبروی چاه است شوید ولی ابتدا کلید را درون دستگاه کنار در گذاشته تا در باز شود. وارد شده و گرگ‌ها را بکشید. جلوتر یک در بسته و دو در کوچک باز سمت چپ و راست در بزرگ خواهید دید. وارد راه سمت راست شوید. راه را ادامه داده و خفاش‌ها را نابود کنید. به سمت دسته‌ی اهرم پریده تا آن را بچرخانید. دایره را زده تا آن را رها کنید. جلوتر رفته و از لبه‌ها پایین بیایید. حالا وارد راه سمت چپ شوید این راه نیز مانند راه سمت راست است و نیازی به توضیح ندارد. پس از باز شدن در بزرگ وارد شده و به جلو بروید. قبل از پرش به سمت روبرو (جلوتر) پایین پریده و پس از کشتن گرگ‌ها تیرهای Shotgun را بگیرید. قفس را بیرون بکشید و آن را زیر اول راه قرار دهید، روی آن پریده و از طریق لبه‌ها بالا بروید. حالا به سمت روبرو بپرید. به پایین سُر بخورید، قبل سُر خوردن تا آخر به جلو بپرید تا میله را بگیرید. جلوتر روی نوک ستون چوبی بپرید (یکی از کارهای عجیب لارا) سپس به روبرو بپرید. جلو رفته و به پایین بپرید سپس به روبرو بروید از سنگ بالا بروید سپس به لبه بچسبید. کمی راه سکو را ادامه دهید و میله را با پرش بگیرید. به طرف لبه‌های دیگر پریده و خود را به بالا برسانید. مواظب تیرها بوده و روی نوک ستون بپرید سپس به سمت روبرو پریده و راه را تا انتها ادامه دهید.

قسمت سوم: The Lost Valley (دره‌ی گم شده)

به جلو رفته تا به یک دره‌ی زیبا با یک آبشار برسید. از پله‌ها پایین آمده و گرگ‌ها را بکشید. به سمت چپ رفته و از روی سنگ، چرخ‌دنده را بردارید سپس به درون آب بپرید و به جلو شنا کنید و در آخر از آب بیرون آمده و جعبه‌ی خون مخفی شده را بردارید. راه را برگردید به جایی که چرخ‌دنده را برداشتید سپس به راست رفته و از پله‌ی چوبی بالا بروید. چرخ‌دنده را کنار اهرم به کار برده سپس اهرم را بکشید تا چرخ دنده‌های بزرگ به کار بیفتند. میله‌ی چرخ دنده‌ی اول را هنگامی که به شما نزدیک می‌شود با پرش بگیرید. سپس به طرف یکی از میله‌های چرخ‌دنده‌ی دوم که به شما نزدیک می‌شود بپرید تا آن را بگیرید و در موقع مناسب به سمت پله‌ی روبرو بپرید و از آن بالا بروید. در بالا برای به کار انداختن اهرم به یک چرخ دنده‌ی کوچک دیگر نیاز است که آن را در اختیار ندارید پس بی‌خیال و لبه‌های کنار اهرم یعنی سمت راست را گرفته و راه را از لبه‌ها ادامه داده تا به یک سکوی چوبی برسید (یعنی در انتها به طرف سکوی چوبی بپرید). به طرف روبرو که سمت راست سکوهای (لبه‌های) قبلی می‌شود پریده تا لبه‌های دیگری را بگیرید. راه لبه‌ها را ادامه داده سپس به لبه‌ی بالایی بپرید و به طرف طناب پریده و به وسیله‌ی آن به طرف لبه‌های دیگر سمت راست بپرید. راه سکوها را ادامه داده و در انتها که سکوی دیگری وجود ندارد دایره زده تا پایین ورودی سکوی چوبی بیفتید. فشار ایجاد شده روی سکو باعث ایجاد یک چوب بلند که میله‌ای به آن وصل است می‌شود. پرش شما تا آن حدی نیست که بتوانید میله را بگیرید پس وارد غار کنار خود شوید. راه را ادامه داده و خرس را از حرکت بازدارید سپس لبه‌های سمت چپ را بگیرید و از آن‌ها بالا بروید و در آخر خشاب‌ها را بردارید. به ستون کناری خود چسبیده و از آن بالا بروید سپس به لبه چسبیده و به لبه‌ی بالایی بپرید و دوباره به لبه‌ی بالایی دیگر بپرید. از روی نوک ستون‌ها خود را به طرف روبرو برسانید. راه را ادامه دهید تا به پایین سر بخورید سپس جلو رفته و دوباره تیرهای Shotgun را بردارید. راه را ادامه داده و به روبروی خود یعنی سطح شیبدار بپرید نرسیده به پایین به طرف روبرو بپرید تا لبه‌ها را بگیرید. به راست رفته و روی سکو بپرید و تیرها را بردارید سپس میله را گرفته و لبه‌های روبرویی را بگیرید. سپس از طریق لبه‌های دیگر بالا بروید. لبه‌های روبرویی دیگر را بگیرید و پایین بروید. جعبه‌ی خون را برداشته و دو خفاش را با تیر بزنید. راه غار را ادامه داده تا به یک منطقه‌ی رو باز بزرگ برسید. تمام دایناسورهای کوچکی را که به شما حمله‌ور می‌شوند بکشید (الزامی است) صحنه‌ای خواهید دید. هیچ دکمه و آنالوگی را فشار ندهید زیرا باعث خورده شدن شما توسط دایناسور بزرگی که به شما حمله می‌کند می‌شود. در قسمت انتهایی دمو دکمه‌هایی ظاهر می‌شوند که از خورده شدن شما جلوگیری می‌کنند این دکمه‌ها به این صورت هستند: دایره برای جاخالی دادن به دایناسور در هنگام نزدیک شدن دهان آن به شما، R1 برای کشتن یکی از دایناسورهای کوچک، و در آخر ضربدر برای پرش از دایناسور کوچک. حالا زمان جنگیدن با دایناسور غول پیکر است. به او تیراندازی کرده تا مقداری از خونش را کم کنید. او به شما حمله‌ور می‌شود وقتی به شما نزدیک شد دکمه‌های L1 و R1 را گرفته سپس اهرم را به چپ یا راست گرفته و دایره را بزنید تا به او جا خالی در سبک اکشن بدهید. سپس هنگامی که دو نشانه به هم نزدیک شوند یعنی روی هم بیفتند و کنار چشم دایناسور قرمز شدند تیر زده تا او را گیج و باعث خوردنش به در و دیوار شوید. پس از شکست دادن دایناسور صحنه‌ای خواهید دید سپس دایره را برای جا خالی و R1 را برای تمام کردن او فشار دهید. به سمت راست معبدی که روی دایناسور فروریخته بروید. روی سنگ مستطیل شکل بلند رفته سپس به طرف معبد بپرید وارد شده و چرخ‌دنده را بردارید. وارد آب درون معبد شده و از طریق غار درون آب راه را شنا کنید و در انتها پس از خارج شدن به ستون چسبیده و بالا بروید. راه را از طریق لبه‌ها ادامه داده و در انتها از پنجره معبد را ترک کنید. بیرون از معبد قبل از بالا رفتن از سنگ‌های سمت راست به چپ رفته به جلو و جعبه‌ی خون را بردارید حالا راه را برگشته و از سنگ‌ها راه را ادامه دهید. سپس روی سکوی سنگی که کمی جلوتر و پایین‌تر است بپرید. راه دایره شکل را ادامه داده و به جلو پریده و از ستون بالا بروید. به روبرو پریده (پشت شما می‌شود) و راه تنگه‌ی کوچک را ادامه دهید و به طرف لبه‌های سمت راست بپرید راه لبه‌ها را ادامه داده و روی پل با چوب‌های ضخیم بپرید. راه را ادامه داده و به طرف سکویی که یک ستون به آن وصل است بپرید. بالا رفته و راه را ادامه دهید جعبه‌ی خون را برداشته و راه را تا غار ادامه دهید. وسط غار جایی که باید مستقیم رفته و از سکوها بالا بروید ابتدا به سمت چپ نگاه کرده تا یک غار

باریک ببینید. راه آن را ادامه داده و خون مخفی شده را بردارید. خوب حالا از راه اصلی خود که چند سکو هستند راه را ادامه دهید سپس جلوتر از قسمت اول پل شکسته به طرف قسمت دوم بپرید. ابتدا راه را مستقیم رفته و جعبه‌ی خون را بگیرید حالا بیرون آمده و از سمت چپ لبه‌ها را بگیرید. راه لبه‌ها را ادامه داده تا به دیوار مرتفع برسید. دو راه در سمت چپ (روبرو) پیش روی شماست یک راه امتیاز منفی و دو راه اصلی. خوب اگر حوصله‌ی دردسرهای امتیاز مخفی را دارید به روبرو پریده تا روی یک سکوی کوچک مرتفع قرار بگیرید سپس سمت راست روی سکوی پایین‌تر و جلوتر بپرید و پایین آمده و امتیاز سفیدرنگ را بردارید. خوب حالا خود را به پایین رسانده و جلوتر از طریق سنگ مربع شکل خود را به غار بالایی رسانده راه را دور زده و به دیوار مرتفع برگردید یا اگر بی‌خیال می‌شوید به سمت سطح شیب‌داری که آب از آن در حال جاری شدن است (کمی عقب‌تر از سکوی کوچک و مرتفع) پریده سپس نرسیده به پایین به سمت سطح دیگر سمت راست و در انتها به روبرو پریده تا میله را بگیرید. به سمت میله‌ی بعدی پریده سپس خود را به غار برسانید. کمی جلوتر پایین پریده به چپ رفته و راه غار تاریک که انتهای آن مه پوشیده است را ادامه دهید. به یک دو راهی می‌رسید هر دو راه به یک جا ختم می‌شوند پس برای ایمنی بیشتر راه مستقیم را ادامه دهید. به جلو بروید سپس به سمت سطح لغزنده در روبرو بروید تا سر بخورید و در انتها به روبرو بپرید تا لبه را بگیرید. کمی به راست رفته سپس دایره را زده تا به لبه‌ی پایینی بچسبید. به چپ رفته و لبه‌ی بعدی را بگیرید و در انتها روی سکو بپرید. کمی به جلو رفته تا به یک منطقه‌ی آشنا برسید. به سمت سطح لغزنده‌ی روبرو پریده هنگام سر خوردن به انتها نرسیده به طرف روبرو پریده تا لبه را بگیرید. لبه‌ی بالا را گرفته کمی رفته سپس آن را رها کنید تا از سطح لغزنده‌ی دیگری سر بخورید سپس لبه‌ی جلویی را گرفته و خود را به بالا برسانید. راه را ادامه داده و از ستون بالا بروید حالا پشت خود را به ستون کوچک کرده و به طرف آن بپرید تا روی نوک آن بیایستید به سمت راه باز بپرید. خوب این غار برای شما آشناست، پس خروج از آن راحت است، خود را به در خروجی غار برسانید. حالا از همان در خروجی به درون دریاچه‌ی حاصل از آبشار بپرید، بیرون آمده از پله‌ی سمت راست بالا رفته و چرخ‌دنده را در مکانی که لازم بود قرار دهید. اهرم را کشیده (البته بعد از قراردادن چرخ‌دنده در جای خود) تا چرخ دنده‌های بزرگتری به کار بیفتند. از لبه‌های قبلی سمت راست راه را ادامه داده تا به یک سکوی چوبی برسید. سکوی چوبی روبروی شما به علت حرکت چرخ دنده‌ی بزرگ در حال چرخش با سرعت کم است در موقع مناسب روی سکوی در حال گردش پریده و خود را به سکوی بعدی برسانید. خوب به یک چرخ دنده‌ی دیگر برای به کار انداختن اهرم سومی نیاز است پس این اهرم را به یاد داشته و از همان‌جا به درون دریاچه بپرید. بیرون آمده و حالا به سمت چپ بروید یعنی جایی که چرخ دنده‌ی اول را برداشتید. از سنگ‌ها بالا رفته و لبه‌های کنار آبشار را بگیرید. بالا رفته و تیرها را از روی سنگ بردارید. لبه‌های بالایی دیگر را گرفته سپس به راست رفته و روی لبه‌های دیگر بپرید سپس لبه را دور زده و به بالا پریده تا سکوی بالای لبه‌ها را بگیرید. ادامه داده و در آخر به چپ بروید یعنی مخالف جایی که میله قرار دارد. به جلو رفته و از روی پل سنگی که شکسته است و از بالای آبشار عبور می‌کند به آن سمت بپرید. در جلو لبه‌ی سمت راست را گرفته و بالا بروید. L1 را گرفته تا نشانه‌ روی طنابی که یک پل را نگه‌داشته قفل شود. تیر زده تا پاره شود و پل با شدت پایین آمده و بشکند و تنها یک میله‌ی متصل به یک چوب از آن باقی بماند. (دو راه وجود دارد که هر دو شما را به یک چرخ‌دنده می‌رساند) میله را رها کرده و جلو بروید از طریق لبه‌ها راه را ادامه دهید. پریده و مربع را زده تا با طناب خود، آویزان شوید. با دور گرفتن به طرف پل بپرید سپس از لبه‌ها در پشت دیوار جلویی بالا بروید و در انتها از پل چوبی عبور کرده و چرخ دنده‌ی سوم را بردارید. از همان‌جا به درون آب پریده تا آب با فشار خود راه را طی کرده و شما را به منطقه‌ی اول ببرد. چرخ‌دنده را در مکان خود به کار برده سپس اهرم را کشیده تا راه پشت آبشار برای شما باز شود. به درون دریاچه پریده و راه جدید را در پیش بگیرید.

قسمت چهارم: Tomb of Qualopes (مقبره‌ی کوالوپس)

راه غار را ادامه داده تا وارد منطقه‌ی دیگر با اشکال گوناگون شوید. جلوتر روی نوک ستون بپرید سپس با پرش میله‌ی جلویی را بگیرید. دوباره روی نوک ستون پریده و خود را به سمت روبرو برسانید. راه را ادامه داده تا وارد منطقه‌ای شوید که دارای یک در بزرگ در روبرو و دو راه کوچک سمت چپ و راست است (به این قسمت خوب توجه کنید تا به مشکلی برنخورید). ابتدا وارد در روبرو که بزرگتر است شوید بعد پس از رها شدن سنگ، سریع بیرون آمده و کمین کنید تا سنگ قسمتی از پل سنگی را خراب کند. یکی از چوب‌های نگه‌دارنده‌ی پل که دارای عرض کم و طول بلند است آزاد می‌شود. به سمت چپ خود به دقت نگاه کنید لبه‌هایی را می‌بینید ولی نمی‌توانید به سمت آن‌ها پریده و آن‌ها را بگیرید زیرا یک شیء ستونی شکل، جلوی شما را گرفته است پس پایین آمده و چوب نگه‌دارنده را زیر این ستون قرار دهید. کنار چوب نگه‌دارنده‌ی دیگر پل یک چوب شکسته‌ی دیگر قرار دارد آن را به طرف لبه‌ها در جلو (اول راه) کشیده سپس روی آن پریده و از لبه‌ها بالا رفته و خود را به قسمت شکسته‌ی پل برسانید. حالا روی چوب نگه‌دارنده که آن را زیر ستون و کمی جلوتر تنظیم کرده‌اید بپرید سپس به طرف لبه‌ی سفیدرنگ و براق پریده تا روی یک سکو قرار بگیرید. لبه‌ی بالایی سمت چپ را بگیرید و از لبه‌ی بالاتر بالا بروید. به سمت راست نگاه کنید لبه‌های دیگری خواهید دید آن‌ها را به خاطر بسپارید زیرا یکی دیگر از راه‌های شماست. خود را به راه سمت چپ رسانده و وارد شوید. راه را ادامه داده و سریع تیرها را رد و به طرف میله‌ی آویزان بپرید. راه لبه‌ها را ادامه داده و به لبه‌ی پایین که نسبتاً از لبه‌های دیگر بزرگتر است بپرید. کمی راه لبه را رفته و به لبه‌ی بالایی بپرید سپس به وسط این لبه رفته و به پشت سر خود که یک پله‌ی دیواری است بپرید. از آن پله بالا رفته و روی لبه‌ی سمت راست بپرید. به طرف لبه‌ی بالایی پریده و به سمت نوک ستون بپرید و راه را با پرش به روبرو ادامه دهید. جلو رفته جعبه‌ی خون را بردارید سپس جلوتر جعبه‌ی خون دیگری را بردارید. راه را ادامه دهید و پریده و با دکمه‌ی مربع از طناب آویزان شوید به طرف قسمت دوم پله‌های سنگی بپرید سپس به سمت ستون سمت چپ بپرید و از طریق میله لبه‌ها را گرفته و از چوب‌های پل مانند عبور کنید. به روبرو پریده تا لبه‌ی بالایی اهرم را بگیرید سپس دایره را زده تا به اهرم چسبیده و آن را به پایین بکشید و باعث بالا رفتن یکی از آهن‌های جلوی راه اصلی شوید. مسیر را تا راهی که به آن اشاره شد که آن را به خاطر بسپارید برگردید. (مواظب تله‌ها و دایناسورهای کوچک در بین راه باشید) از طریق لبه‌ها خود را به بالای ستون مربع شکل برسانید. به راست رفته و از روی نوک ستون مربعی شکل به طرف ستون‌های زرد و قهوه‌ای رنگ پریده و از طریق آن‌ها خود را به بالای در اصلی برسانید. L1 را گرفته تا نشانه‌ی شما روی یک شیء بزرگ آویزان به وسط سقف قفل شود تیر زده تا طناب را بریده و این شیء به پایین پرتاب شود و یکی دیگر از چوب‌های نگه‌دارنده‌ی پل را آزاد کند. خوب از همان بالا به جلو که یک اهرم است پریده سپس با مربع آویزان و دوباره به جلو پریده و خود را به اهرم روبرویی برسانید سپس آن را بکشید تا آهن دومی از میان در کنار برود (دوبار از طناب خود برای به کار انداختن اهرم دوم استفاده می‌کنید). خود را به پایین رسانده سپس چوب نگه‌دارنده‌ی اول را زیر ستون راه سمت راست و چوب نگه‌دارنده‌ی دوم را کمی جلوتر از آن قرار دهید. بالا رفته و از طریق همین چوب‌ها خود را به راه سمت راست برسانید. به جلو رفته تا به یک ستون و یک میله و یک ستون دیگر برسید. پایین پریده به جلو رفته و سمت راست ستون دوم امتیاز مخفی را بردارید حالا از ستون اول بالا رفته و از طریق نوک ستون‌ها و میله و لبه‌ها راه را ادامه دهید تا اهرم را روبروی خود ببینید امّا کشیدن این ستون به این راحتی نیست ! نزدیک اهرم شده تا خودتان ببینید زمین زیر شما از بین رفته و پایین می‌افتید. گرگ‌ها را نابود و به راست بروید (اگر دوست داشتید به چپ بروید چون دو راه یکسان است). بالا رفته و به جلو بروید تا به یک قفس برسید. آن را بیرون کشیده و طوری قرار دهید که بتوانید روی آن پریده و به سمت ستون سمت چپ پریده و به آن رسیده و بچسبید. خود را به اهرم رسانده و آن را پایین بکشید تا راه اصلی شما یعنی در بزرگ باز شود. به سمت میله‌ی سمت راست پریده سپس از لبه‌ها بالا رفته و در آخر خود را به در اصلی رسانده و وارد راه جدید شوید. اگر مستقیم بروید به بن‌بست می‌خورید پس کمی برگشته و به راست یا چپ که هردو یکسان هستند بروید تا دمویی ببینید. انتهای صحنه سریع راه را برگشته و ادامه دهید تا صحنه‌ی دیگری ببینید. در انتها دکمه‌هایی را که گفته می‌شوند بزنید.

مرحله‌ی دوم: Greece (یونان)

قسمت پنجم: Greece-St. Francias Folly

به جلو رفته و ببرها را بکشید. حالا توانایی استفاده از اسلحه‌ی Shotgun را دارید و می‌توانید با زدن فلش چپ و راست از آن استفاده کنید. به جلو رفته تا به ستون‌هایی بزرگ برسید. کنار در که آهن بزرگی جلوی آن را گرفته به سمت اولین ستون از ردیف سمت چپ چند خراشه روی آن می‌بینید آن خراشه‌ها را گرفته و خود را به بالای ستون برسانید. به طرف ستون (ستون سنگی اول) در ردیف سمت راست بپرید. از آن نیز بالا رفته سپس به طرف ستون دومی از سمت راست (همان ردیف) بپرید و خود را به اتاقک سمت راست برسانید. به طرف سکوی سمت راست (روبرو) بپرید سپس پریده و مربع را بزنید….تاریخ : جمعه 23 فروردین‌ماه سال 1392 | 11:27 ب.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.