gearsboxart1 209x300 Gears of War 2 

کلیدهای اولیه‌ی شروع بازی:

-X برای زدن اهرم و دکمه‌ها

-A برای Cover گرفتن و پریدن از روی دیواره‌ها

-Y برای موقعیت‌یابی

فلش‌ها برای تعویض تفنگ

کلیدهای اولیه‌ی شروع بازی:

-X برای زدن اهرم و دکمه‌ها

-A برای Cover گرفتن و پریدن از روی دیواره‌ها

-Y برای موقعیت‌یابی

فلش‌ها برای تعویض تفنگ

-LB برای تشخیص موقعیت دوستان خود

-RB مسلح کردن خشاب

RT- شلیک

LT- زوم کردن

در این استراتژی، مسیرهای دو طرفه‌ی چپ و راست را به سلیقه‌ی خود، مسیر چپ را انتخاب کرده‌ایم. شما هرکدام را که دوست دارید انتخاب کنید.

شروع بازی:

پس از دیدن دموهای اول بازی، می‌توانید با زدن RT وارد مرحله‌ی آموزشی اول بازی شوید و اگر هم نمی‌خواهید با LT مستقیم وارد بازی شوید، دنبال Dom و همراه جدید خود رفته مسیر را تا طبقه‌ی بالا طی کنید. پس از جواب دادن به بی‌سیم در طبقه‌ی بالا به کپسول‌های گاز پایین محوطه شلیک کرده بعد از آن، لوکاست‌هایی را که از در بیرون می‌آیند از پای درآورید. مسیر را به دنبال یاران خود رفته، جلوتر وارد در سمت چپ و وارد در بعدی شوید. مسیر پله‌ها را پایین آمده وارد اتاق شده سمت راست وارد راهرو شوید. وارد در شده تا به محوطه برسید. وارد مسیر روبه‌رو شده در طول مسیر نیز لوکاست‌ها را از میان برداشته بعد از انجام تماس، جلوتر از پله‌ها بالا رفته وارد در سمت چپ شوید. پس از عبور از درها پایین آمده منتظر مانده تا جک، در را باز کند. شما لوکاست‌ها را نابود کنید و وارد در شده پایین سنگر سمت راست لوکاست‌ها را از بین ببرید تا دمویی تماشا کنید. پس از تماشای دمو، سوار بر یک نفربر بسیار بزرگ هستید، پشت تیربار نشسته و لوکاست‌ها را از میان برداشته پس از دیدن دمویی کوتاه سمت راست لوکاست‌ها را از بین برده به عقب برگشته سوار نفربر شده پس از دیدن دموها قبل از رسیدن به پل باید نفربر دشمن را نابود کنید. به شیشه‌های اتاق کنترل شلیک کرده تا از مسیر خارج و نابود شود. پشت تبربار نشسته و باز هم دشمنان را نابود کرده تا دمویی ببینید. در سمت چپ را باز کرده تصویری کوتاه دیده حشرات غول‌‎پیکر را از بین برده حلوتر، با اره چوب‌ها را ببرید. حشرات غول‌پیکر را از میان برداشته و جلوتر، تیربارچی‌ها را نیز از بین ببرید. مسیر جدید داخل تونل به جلو رفته تا به یک دوراهی برسید. ما مسیر سمت چپ را انتخاب کردیم، از پله‌ها بالا رفته لوکاست‌ها را از میان برداشته منتظر بمانید تا در روبه‌رو باز شود. ادامه داده تا به پشت‌بام برسید. پس از مکالمه، سلاح جدید را برداشته به وسیله‌ی آن غول عظیم‌الجثه که از تونل بیرون می‌آید را از بین ببرید.

پس از دمو وارد مرحله‌ی بعد شده از بالای نفربر، لوکاست‌ها را از بین برده مسیر را تا رسیدن به Check Point بعدی طی کنید. دکمه‌ی Y را زده تا مسیر به شما نشان داده شود. با اره برقی مسیر را باز کرده لوکاست‌ها را از بین برده، کنار استوانه‌های آبی‌رنگ X را زده تا مسیر باز شود. وارد شده به پایین حرکت کنید. مسیر را به سمت چراغ‌های قرمزرنگ بروید. با اره برقی راه را باز کرده، کرم عظیم‌الجثه در مسیر شما قرار می‌گیرد. تماس را جواب داده باید آن را به دنبال خود بکشید. چراغ‌های قرمز بالای دیواره‌ها را زده تا آن‌ها را برای مانع به وسیله‌ی کرم‌ها استفاده کنید. با رسیدن به نردبان، از آن بالا رفته تا به نردبان بعدی برسید. به سمت در حرکت کنید و به پایین بروید. بعد از دیدن تصویر، پشت سنگر پناه گرفته لوکاست‌های پایین را از بین برده تا منطقه امن شود.

جلوتر، وارد در و سپس وارد قلعه شوید. کمی جلوتر، نزدیک نردبان، مسیر چپ را انتخاب کرده کنار پنجره، دانه‌های قرمز بالای سقف را زده تا Dom و همراه او از گلوله‌های مهاجمین با پناه گرفتن پشت کرم بزرگ در امان باشند. پس از عبور دوستان، میمون‌های زامبی را از پای درآورده دستگیره را کشیده تا در باز شود. جلو رفته تا به دوستان خود برسید.

لوکاست‌ها را از پای درآورده تا دمویی ببینید. مسیر جدید را جلو رفته و تمام دشمنان را از بین برده تا منطقه آرام شود. جلو رفته پس از باز شدن راه، جلو رفته تا دمویی کوتاه ببینید. لوکاست‌ها را از بین برده تا دمویی دیگر ببینید و Cole نیز با شما همراه می‌شود. پشت سربازان خود حرکت کرده موجود عظیم‌الجثه و لوکاست‌ها را از پای درآورده تا منطقه امن شود. مسیر را جلو رفته تا Baird نیز به جمع شما اضافه شود. جلو رفته تا تصویر را دیده و پس از غلبه بر لوکاست‌ها دمو را دیده و غول عظیم‌الجثه را از پای درآورده پشت آن دکمه‌ی آسانسور را زده اهرم روبه‌روی خود را زده از سمت راست بالا رفته جلوتر اهرم پشت مسیری که بالا آمدید را زده تا کرم غول‌پیکر حرکت کند. لوکاست‌ها را از بین برده به پایین پله‌ها برگشته اهرم را بار دیگر بزنید تا محفظه‌ها باز شود. دمویی از خودکشی Tai دیده پس از دیدن دمو، لوکاست‌ها را هدف گرفته از روی پل جلو بروید. پس از تماس تلفنی، با آنیا مسیر را ادامه داده

اژدهاسوار را از پای درآورده مسیر را تا رسیدن به ساختمانی که باید به پشت‌بام آن بروید ادامه دهید. در پشت‌بام پس از دیدن دمو، Carmine کشته می‌شود. اینک شما داخل بدن یک کرم عظیم‌الجثه هستید. جلو رفته مواظب سنگ‌هایی که از بالا به پایین ضربه می‌زنند باشید، از آن‌ها عبور کرده آنالوگ را جلو داده و A را گرفته تا صدمه نبینید. درهای سنگی را پشت‌سر گذاشته تصویر را دیده حشرات بزرگ را از بین ببرید. جلوتر، صحنه‌ای از کشته شدن Carmine دیده، از دست کرم غول‌پیکر فرار کنید. Y را زده، به سمت کرم فرار کنید. Y را زده به سمت حفره شلیک کرده تا مسیر جدید باز شود.

مسیر را با اره‌برقی باز کرده و پس از باز کردن حفره، ماشین را پایین انداخته از روی آن رد شوید. پس از دیدن دمو، به نوک سبزرنگ موجودات آویزان شده شلیک کرده تا مسیر برای شما باز شود. مسیرها را یکی پس از دیگری باز کنید. از مسیر حفره‌ها جلو بروید. با اره برقی راه را باز کرده تا دمویی دیده به جلو بروید. رگ‌های منتهی به قلب را قطع کرده تا دمویی از نابودی هیولا ببینید.

مسیر جدید را ادامه داده تا به نزدیک کاخ برسید. وارد آن شده به دنبال جک رفته و اسلحه‌ی آتش‌افکن را گرفته جلو بروید. خود را به اتاق انتهایی رسانده و به اهرمی که باعث باز شدن یک در می‌شود بزنید. به عقب برگشته و خود را به اتاقی که پر از جعبه‌های مقوایی است برسانید. در را باز کرده جلوتر میمون‌های زامبی را از بین برده سمت چپ، فلکه را چرخانده در را باز کنید. وارد محوطه شده پس از دیدن دمو با دام جعبه را به سمت در ببرید. جلوتر منتظر مانده تا جک در را باز کند. مسیر را ادامه داده دنبال جک رفته تا در را برای شما باز کند. از پله‌ها پایین رفته سمت راست در را باز کنید. می‌توانید دکمه را بزنید تا زامبی‌ها از بین بروند. جلوتر وارد در سمت راست راهرو شده سمت چپ از راهرو جلو بروید. در طول مسیر باید دکمه‌های قرمزرنگ را سبز کرده تا آسیبی به شما نرسد. پس از رسیدن به محوطه‌، لیزرها را از کار انداخته و زامبی‌ها را از پای درآورید تا جک در را باز کند. وارد مسیر جدید شده سمت چپ، لیزرها را یکی پس از دیگری از کار انداخته تا مسیر برای دام باز شود. داخل اتاق، پدال را زده تا به دام ملحق شوید. جلو رفته و خود را به در آهنی برسانید و جک در را باز کند. داخل اتاق کنترل منتظر مانده تا جک پدال را برای استفاده آماده کند. پدال را زده، پس از دمو از پله‌ها پایین رفته زامبی‌هایی که به شکل گوریل هستند را از میان برداشته وارد در ورودی شوید. از در بعدی عبور کرده خود را به دری با دو فلکه برسانید. با کمک دام آن را چرخانده وارد مسیر جدید شوید.

جلوتر، سمت چپ اهرم را زده منتظر مانده تا در باز شود. از پله‌ها بالا رفته سمت راست جلو رفته خود را به در برسانید. Check Point را پشت سر گذاشته مواظب شیشه‌هایی که از سقف فرو می‌ریزند باشید. وارد در بعدی شده Y را گرفته مسیر به شما نشان داده می‌شود. سمت چپ وارد تونل شده جلوتر، وارد واگن شده و اهرم را بزنید تا به حرکت درآید. وقتی واگن از حرکت ایستاد پایین آمده Y را گرفته تا مسیر نشان داده شود. سمت راست جلو رفته خود را به فلکه رسانده و آن را بچرخانید تا راه باز شود. می‌توانید سمت راست فلکه را بزنید و از راه دیگر بروید. پس از پایین کشیدن کرکره‌ی سوم وارد مسیر آن شده خود را به واگن برسانید. وارد آن شده پس از غلبه بر دشمنان و پیاده شدن از واگن، از نردبان پشت واگن بالا بروید. جلوتر از دیواره‌ی کوتاه بالا رفته Cover را گرفته دشمنان و دیواره‌ها را یکی پس از دیگری نابود کرده تا به Check Point بعدی برسید. هیولای عنکبوت‌سوار را از بین برده پس از دیدن دمو هدایت تانک را با استفاده از آنالوگ به دست گرفته تا به رودخانه‌ی یخی برسید. منتظر شنیدن صدای شکسته شدن یخ شوید بعد از آن از مسیری که ریزش نکرده به آنطرف رودخانه بروید. رودخانه‌ی بعدی را نیز همینطور رد کرده خود را به نزدیک پل خراب شده برسانید. سمت راست جاده یک کلبه هست که تخته سنگی برای پرش دارد، A را گرفته و به سرعت از سر آن پریده تا به آنطرف و کمی جلوتر بپرید. پس از دیدن تصویر، لوکاست‌ها را نابود کرده لوکاست‌های بالای برج دیده‌‌بانی را زده تا برجک خراب شود.

به درون غار رفته مسیر را تا رسیدن به لبه‌ی پرتگاه طی کنید. از آن پایین افتاده هنگامی که نور تانک روشن می‌‌شود عنکبوت‌هایی که پای خود را برای کشتن شما بالا می‌آورند را با انداختن نور تانک به صورت آن‌ها و شلیک کردن از پای درآورید. جلو رفته، دو هیولای بزرگ را از بین برده تا دمویی ببینید. مسیر باریکه‌ی سنگی را جلو بروید. پس از دیدن تصویر، به سمت آر پی جی‌زن شلیک کرده و جلوتر، تمامی لوکاست‌ها را نابود کنید. قایق‌های تندرو را نابود کرده و از روی قایق منهدم شده به آنطرف بروید. باید خود را به قایق برسانید، بعد از سوار شدن به کرجی افراد سوار قایق تندرو را از بین برده خود را به کنار قایق برسانید. باز هم قایق‌های تندرو اطراف را همراه با لوکاست‌ها غرق کرده تا به دهانه‌ی غار برسید. پس از خارج شدن از غار و سقوط از آبشار باید هیولای داخل آب که بازوهای خود را به داخل قایق پرتاب می‌کند را با اره دو سه بار قطع کنید. مواظب باشید هیولا شما را نبلعد. به چشم او شلیک کرده تا به زیر آب برود. بعد از بیرون آمدن، دوباره به چشم او شلیک کرده و بعد از باز شدن دهان هیولا، به داخل دهان او رفته شاخک‌های داخلی را هدف گرفته و به آن‌ها شلیک کنید. به دهان او نارنجک انداخته تا عقب‌نشینی کند. پس از تماشای دمو، کمی جلوتر بروید تا دمویی دیگر ببینید. پشت سر دام حرکت کنید. شاسی آسانسور را زده تا بالا بروید. با آسانسور جلوتر بروید. به زیرزمین رفته فلکه را چرخانده باز هم سوار آسانسور شده جلو بروید. میمون‌های زامبی و هیولای سپر به‌دست را از پای درآورده به طرف پل حرکت کنید. به طرف نور آبی رفته Y را گرفته پدال را بزنید تا دمویی ببینید. به دنبال Dom حرکت کرده کمی جلوتر، شاسی را زده و پناه گرفته تا لوکاست‌ها بروند. شاسی بعدی را زده پناه گرفته کمی جلوتر باز این کار را تکرار کنید. شاسی‌ها را یکی بعد از دیگری زده تا به Check Point برسید. پس از دیدن دمو اژدهاسوار را از پای درآورده لوکاست‌ها را از میان برداشته دمو را ببینید. بعد از وداع Dom با ماریا، از پله‌ها پایین آمده جلوتر سمت چپ در را باز کنید. مسیر را به طرف بالای پله‌ها بروید. اهرم داخل اتاق را بزنید و ادامه دهید تا به Check Point بعدی برسید. اهرم پشت میدان را زده تا شعله‌های بالایی آن روشن شده در باز شود. وارد منطقه‌ی بعدی شده اهرم را زده تا بتوانید پشت ماشین‌ها پناه گرفته دشمنان را از میان بردارید. در باز شده، هیولاها را نابود کرده به سمت مسیر پلکانی بالا بروید.

خود را به اهرم رسانده آن را فعال کرده تا بتوانید برای مبارزه با لوکاست‌ها به عنوان سنگر استفاده کنید. به سمت جایی که لوکاست‌ها را کشتید بروید. اهرم را زده و سنگر گرفته لوکاست‌ها را از میان برداشته وارد مسیر جدید شوید. اهرم‌ها را در طول راه زده تا به عنوان سپر از آن استفاده کنید. از پله‌های کنار دیوار بالا رفته پس از اضافه شدن Birde و Cole به شما جلو رفته اهرم را زده تا دمویی

ببینید. بالا رفته، از بالا، عنکبوت‌های غول‌پیکر پرنده را نابود کنید. لوکاست‌های مهاجم را نیز از پای در‌آورده به سمت بالای سر آن‌ها رفته وارد در سمت چپ شوید. از پله‌های مارپیچ بالا آمده پس از زوم کردن تصویر با Y به سمت دیگر رفته از پله‌ها پایین آمده سمت چپ دکمه را بزنید تا دمویی کوتاه ببینید. مسیر سمت چپ را انتخاب کرده پس از جدا شدن از دو هم‌رزم خود با Cole به جلو بروید.

اهرم را زده تا Dom و Birde به پایین بروند و در آنجا ماموریت را انجام دهند. در طول مسیر لوکاست‌ها را از پای درآورده و اهرم را بزنید تا بتوانید ماموریت را به انجام برسانید. خود را به دوستتان رسانده از پله‌ها پایین بروید و وارد در شوید. سمت راست به پایین محوطه رفته تا دمویی ببینید. دو هیولا را از بین برده وارد در دیگر داخل محوطه شده مسیر را ادامه دهید تا دمویی دیگر ببینید. از آسانسور دایره‌شکل پایین بیایید. جلو رفته از پله‌های پشت‌سر پایین آمده و از آسانسور پایین بیایید. پس از دیدن تصویر، مسیر را جلو رفته سمت راست، اهرم را زده و مسیر سمت چپ را انتخاب کنید. خود را به Birde و Dom رسانده کمی جلوتر وارد مسیر پله‌ها شده پایین آمده لوکاست‌ها را از بین برده وارد محوطه‌ی هال‌مانند شده تمامی لوکاست‌ها را نابود کنید. پس از تماشای دمو، خشاب‌ها را برداشته وارد مسیر جدید شده سمت چپ را انتخاب کرده خود را به Dom و Birde برسانید. دکمه‌ی آسانسور را زده پایین آمده در طول راه تمامی لوکاست‌ها را از پای درآورده تا به Check Point بعدی برسید. کمی جلوتر، تصویر را دیده پس از غلبه بر لوکاست‌ها فلکه را چرخانده بالا آمده از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. پس از تماشای دمو، با غول این مرحله مبارزه کرده با اره‌برقی سریع B را بزنید. موقع خراب شدن ستون مواظب باشید کشته نشوید. پس از تکرار ۲ یا ۳ بار این کار، دمویی دیده جلوتر سمت چپ از پله‌ها بالا بروید تا به دوستان خود برسید. از روی پل عبور کرده جلوتر، پس از دیدن دمو سوار اژدها شوید. پس از نابود کردن لوکاست‌ها اژدهاسواری را که از پشت‌سر به شما نزدیک می‌شود هدف گرفته به نوبت به سر و دهان او شلیک کرده تا او را شکست دهید.

پس از تعقیب و گریز و کشتن اژدهاسوارها، دمویی دیده باز هم اژدهاسواری دیگر شما را تعقیب می‌کند. به سر اژدها و سواره‌ی آن شلیک کنید. زمانی که اژدها با دستان خود تعادل شما را به هم ریخت به دست او شلیک کرده تا قطع شود. بعد از رسیدن به Check Point از پل به آنطرف بروید. به سمت تیربارها رفته اژدهاسوارها را از پای درآورده تا در باز شود. وارد در شده منتظر بمانید تا Hofman رییس عملیات در را باز کند. از پله‌ها پایین رفته لوکاست‌ها و هیولای عظیم‌الجثه را از پای درآورده تا دمویی ببینید. سمت راست محوطه از پله‌ها بالا رفته در طول راه تمام لوکاست‌ها را از بین برده از پله‌ها پایین آمده از دری که توسط هیولا خراب می‌شود هیولا را از بین برده وارد شوید. پایین محوطه وارد دری که باز می‌شود شوید. پایین محوطه لوکاست‌ها را از پای درآورده سمت راست جلو بروید. مسیر سمت چپ را انتخاب کرده در اینجا باید سریع دشمنان را با دقت از بین ببرید. داخل خیابان‌ها لوکاست‌ها را از پای درآورده خود را به جرثقیل رسانده تصویر را دیده باید جرثقیل را کنترل کنید تا از چوبی که Dom از آن رد می‌شود مسیر باز شود. سپس خودتان را به Dom رسانده بعد مسیر را تا رسیدن به سیم‌های آهنی که باید آن‌ها را با اره‌برقی قطع کنید رسانده و آن‌ها را قطع کنید. از محفظه‌ی توری جلو رفته از داخل محفظه سقوط می‌کنید و پایین می‌افتید. جلوتر تصویر را دیده لوکاست‌های پایین را هدف گرفته در میان شعله‌های آتش مسیر را پیدا کرده جلو بروید. دکمه‌ی باز شدن آسانسور را بزنید. پس از پیاده شدن از آسانسور جلو رفته غول بزرگ را دور زده تا دمویی ببینید و هدایت آن را به عهده بگیرید. جلو رفته لوکاست‌ها و عنکبوت‌های غول‌پیکر را از پای درآورده در را خراب کنید. کمی جلوتر عنکبوت را با زدن B کشته مسیر را ادامه دهید تا جایی که دشمنان داخل یک خانه‌ی سنگی پناه گرفته‌اند برسید. آن‌ها را نابود کرده بعد از آن دو ستون سنگی را با نزدیک شدن به آن‌ها و با زدن B خراب کنید. پس از دیدن دمو در حالی که سوار بر هلی‌کوپتر هستید با اسلحه‌ی لیزری غول بزرگ را کشته و بازی را به اتمام برسانید.تاریخ : پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1392 | 06:10 ق.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.