1186513769 210x300 Dark Sector 

عملکرد دکمه‌ها:

X مسلح شدن

B ضربه زدن با تیغه‌ی آهنی

A پشتک زدن جای خالی

LB پرتاب نارنجک

RB پرتاب تیغه

LT زوم کردن

RT شلیک

Y انجام قدرت‌های دریافتی و جهت دسته برای انتخاب سلاح

شروع بازی:

عملکرد دکمه‌ها:

X مسلح شدن

B ضربه زدن با تیغه‌ی آهنی

A پشتک زدن جای خالی

LB پرتاب نارنجک

RB پرتاب تیغه

LT زوم کردن

RT شلیک

Y انجام قدرت‌های دریافتی و جهت دسته برای انتخاب سلاح

شروع بازی:. انرژی برق را گرفته و در را باز کنید. جلوتر، پس از دیدن دمو باید روبات آهنی را به وسیله‌ی انرژی آتش (با منفجر کردن ماشین، آتش را به دست آورید) جلوی مسیر انرژی برق را باز کرده با استفاده از انرژی برق به روبات با تیغه‌ی آهنی ضربه زده و به پشت روبات بروید و دکمه‌ی B را بزنید تا هدایت روبات را از فردی که پشت روبات است بگیرید. مسیر را با شلیک موشک باز کنید. جلو رفته دشمنان را از پای درآورده تا به مسیر راه‌پله‌ها برسید. از پله‌ها بالا رفته دشمنان را از میان برداشته جلوتر وارد در شوید. از روی ریل آهن جلو رفته قدرت جدید را به دست آورید. مسیر را ادامه داده مهاجمان را از بین برده سمت راست وارد در شوید. از در بعدی نیز عبور کرده دشمنان بالای راه‌پله‌ها را از بین برده و جلو بروید. از مسیر بعدی پایین آمده پس از خروج از این منطقه دمویی کوتاه دیده به سمت کانتینرها رفته وارد در شوید. مهاجمان را از بین برده از کنار نرده‌ها می‌توانید دشمنان را با استفاده از اسلحه‌ی دوربین‌داری که از آن‌ها گرفته‌اید نابود کنید. پس از پایان درگیری هلی‌کوپتری که به شما تیراندازی می‌کند را به وسیله‌ی آر پی جی منهدم کنید. حالا وارد منطقه‌‌ای که هلی‌کوپتر سقوط کرده شوید. زامبی‌ها را نابود کرده دکمه را زده، در باز می‌شود. پس از دیدن دمو از نردبان سمت راست بالا بروید. مسیر را از زامبی‌ها پاک کرده بشکه را منفجر کرده از سمت جعبه‌ها جلو بروید. در را با جریان برق باز کنید. کمی جلوتر، سمت راست جلو رفته با استفاده از جریان برق در را باز کنید. مسیر را تا قبل از پایان زمان داده شده پیموده تا دمویی ببینید. پس از تماشای دمو جلو بروید. جانورانی که به سمت شما آتش پرتاب می‌کنند را از پای درآورده وارد ساختمان شوید. در اینجا لوله‌ای را که برق می‌زند نشانه گرفته و به آن شلیک کنید. می‌توانید آتش را برای باز کردن در سمت راست استفاده کنید. وارد آن شده سمت چپ، زامبی‌ها را نابود کرده در طی مسیر نیز مهاجمان را از پای درآورید. وارد در چوبی شده داخل اتاق نیز زامبی‌ها را از بین برده و از پنجره بیرون بروید. از پله‌ها بالا رفته وارد راهرو شوید و مسیر را ادامه دهید تا دمویی ببینید. زامبی‌ها و روبات آهنی را از میان برداشته و از الکتریسیته‌ی روبات برای باز کردن در آسانسور استفاده کنید. وارد آسانسور شده دمویی می‌بینید. مهاجمان را در طول مسیر از میان برداشته پشت سنگرهای سمت راست وارد راهرو شوید. روی واگن یک ژنراتور است که برق می‌زند، تیغه را به سمت آن پرتاب کنید و با قدرت یخی که به دست آوردید مسیر سمت چپ را باز کنید. داخل راهرو شده جلو بروید. زامبی‌ها را از پای درآورده وارد در بعدی شوید. انتهای راهرو سمت چپ وارد مسیر جدید شده راهرو را پیموده زامبی‌های داخل محوطه را از میان برده راه را تا رسیدن به پله‌های منتهی به زیرزمین طی کنید. جلوتر سمت چپ وارد محوطه شوید.

سربازها و زامبی‌ها را از بین برده و روبات آهنی را نابود کنید. انرژی برق را گرفته و به وسیله‌ی آن در آهنی را باز کنید. مسیر ریل آهن را طی کنید. زامبی‌ها را از میان برداشته و از انرژی یخ ژنراتور برای باز کردن مسیر آتش استفاده کنید. وارد تونل شده و راه را تا رسیدن به زامبی‌ها طی کنید. آن‌ها را از میان برداشته راه را به سمت تونل بعدی ادامه دهید. سربازها و زامبی‌ها را نابود کرده از پله‌ها بالا بروید. نرده‌ها را رد کرده پشت تیربار نشسته می‌توانید زامبی‌ها را از بین ببرید. سمت راست کمی جلوتر وارد در شده جلو بروید. فلکه را چرخانده و با انرژی یخ مسیر آتش را باز کنید. می‌توانید روبات را نابود یا فرار کنید. کمی جلوتر سمت چپ از پله‌ها بالا رفته وارد اتاق شوید. کمی جلوتر سمت چپ مسیری که با آب پر شده توسط انرژی یخ آن را سفت کرده و عبور کنید. وارد در شده جلوتر از پله‌ها پایین آمده زامبی‌ها را نابود کنید. مواظب قطار باشید. سمت چپ از پله‌ها بالا آمده مسیر را از زامبی‌ها پاک نموده و خود را به داخل محوطه‌ی بیرون برسانید. از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. زامبی‌ها را از میان برداشته وارد در شوید. مسیر را تا رسیدن به پایین پله‌های منطقه‌ی بعدی ادامه دهید. زامبی‌ها را نابود کرده وارد منطقه‌ی بعدی شوید. از پله‌ها پایین آمده فلکه را بزنید و تمامی زامبی‌ها را نابود کنید.

به سمت پله‌های بعدی حرکت کنید. کمی جلوتر، از پله‌ها پایین آمده مسیر را ادامه دهید و وارد در شوید. پس از دیدن دمو باید هیولا را از پای درآورید. برای غلبه بر او ابتدا با اسلحه به او شلیک کنید. پس از کمی مبارزه، او از یکی از ستون‌ها بالا می‌رود، در اینجا باید دقت کنید. او به طرف شما بمب پرتاب می‌کند بنابراین از سپر خود استفاده کنید (دفاع با Y فعال می‌شود). هنگامی که او در قسمت دوم مبارزه به سمت شما بمب پرتاب کرد نزدیک رفته دفاع را گرفته تا بمب به خود او اصابت کند. وقتی بدن او قرمز شد از دکمه‌ی B برای گرفتن قدرت نامریی استفاده کنید. از پله‌ها بالا بروید، در بسته می‌شود. برای عبور از در از قدرت جدید که با گرفتن Y برای چند لحظه و غیب شدن حاصل می‌شود استفاده کنید. پس از تماشای دمو، از اتاق خارج شده و زامبی‌ها را نابود کنید. به سمت راهرو حرکت کنید. در اینجا نیازی به مبارزه با زامبی‌ها نیست و می‌توانید از دست آن‌ها فرار کنید. خود را به در خروجی برسانید. جلو رفته سمت چپ، زامبی‌ها را از بین ببرید. از پله‌ها پایین آمده زامبی‌ها را از بین ببرید. برای خروج از دری که بسته است یک آسانسور خراب سمت چپ می‌باشد ، تیغه را با هدایت آنالوگ به سمت جعبه‌ی برق راهنمایی کنید و برق را به دست آورید و با آن در را باز کنید. وارد در شده مواظب لیزرها باشید، اینجا خارج شوید.

در طول مسیر، زامبی‌ها را از بین برده وارد اتاق لیزر بعدی شوید. این اتاق را نیز با برخورد نکردن به لیزرها و غیب شدن و عبور از در، جلو بروید. در طول مسیر، مهاجمان را از میان برداشته وارد زیرپله‌ها شده تا دمویی ببینید. راه را تا رسیدن به سالن بعدی ادامه داده وارد در شوید. کمی جلوتر، برای باز کردن در سمت چپ و مصون ماندن از شلیک روبات‌ها سپر دفاعی گرفته و در را باز کنید. وارد آن شده مهاجمان داخل سالن را از بین برده از سنگر سمت راست بالا پریده روبرو وارد آسانسور شوید. جلو رفته پایین بیایید و در سمت چپ را خراب کنید. وارد شده و مهاجمان پشت سنگر را از میان برداشته سمت چپ از راه چوب بالا بروید. وارد در بالای پله‌ها شده سمت چپ جلوتر روبات را نابود کنید و با استفاده از برق در را باز کنید. تمامی دشمنان این منطقه را نابود کرده و سمت راست مسیر را تا رسیدن به در بسته‌ی داخل اتاق طی کنید. وارد شده زامبی‌ها را از بین برده سمت راست از پشت سنگرها آن طرف رفته در را باز کنید. جلوتر، پس از دیدن دمو باید یکی از روبات‌ها را نابود کنید. برای سادگی مبارزه اسلحه‌ی او را به دست آورده و بقیه‌ی دشمنان را نابود کنید. در طول مسیر آتش را به دست آورده تا بتوانید مسیر بالای نردبان را باز کنید. به سمت راست رفته و مهاجمان را از بین برده وارد اتاقی که تا نیمه کرکره کشیده شده دارد شوید. کمی جلوتر دمویی می‌بینید.

در اینجا برای غلبه بر رییس این مرحله وقتی انرژی برق را به سمت شما پرتاب می‌کند جاخالی داده و برقی که از او روی زمین یا دیوار می‌ماند را به سمت او پرتاب کرده تا دکمه‌ی B ظاهر شود. سه بار این کار را انجام داده تا او نابود شود. در مسیر جدید می‌توانید دشمنان را با استفاده از روبات از بین برده و مسیر را باز کنید. جلوتر، مانع جلوی توری‌ها را خراب کرده وارد آن شوید.

پس از دیدن دمو، سربازها را از میان برداشته وارد تونل شوید. سمت راست از نردبان بالا رفته وارد اتاق کنترل شده دکمه‌ی B را بزنید تا در بزرگ انتهای تونل باز شود. وارد در شده سمت چپ از پله‌ها، مسیر را جلو بروید. زامبی‌ها را نابود کرده کلید آسانسور را فعال کنید تا آسانسور پایین آمده داخل آسانسور مهاجمان را از بین ببرید و سوار شوید. پس از پیاده شدن از آسانسور، سمت راست برای باز کردن در سمت چپ از سمت راست جلو بروید و دکمه‌ی باز شدن در را بزنید. به عقب برگشته وارد در شده مسیر را تا رسیدن به تونل طی کنید. پس از دیدن دمو باید رییس آخر بازی را شکست دهید. باید نقاط سبزرنگ بازوهایی که به سمت شما می‌آید را نشانه بگیرید تا شاخک‌های جلوی بازوی او باز شود سپس با انرژی برق به دهان او زده تا وارد قسمت بعدی شوید. در اینجا تصویر قرمزرنگ می‌شود و باید فردی که رییس این مرحله است را نشانه بگیرید. این کار را ۳ بار تکرار کنید.تاریخ : یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1392 | 03:41 ق.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.